Quyết định 1051/QĐ-UBND

Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2013 thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2013 thay đổi thành viên Hội đồng trợ giúp pháp lý tố tụng Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1051/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Trợ giúp pháp lý ngày 26/6/2006;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BTP-BQP-BCA-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 của liên Bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng;

Sau khi thống nhất với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 533/CV-HĐPHLN ngày 25/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh - Thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Giang thay ông Nguyễn Xuân Hùng, do phân công công tác khác.

Nhiệm vụ cụ thể của thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công; các thành viên khác giữ nguyên theo Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 09/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Giang (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp; Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bắc Giang và ông Nguyễn Văn Lượng căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, TH.
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các thành viên Hội đồng;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG TỈNH BẮC GIANG
(Kèm theo Quyết định số 1051/QĐ-UBND ngày 10/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Ông Đặng Văn Nguyên, Giám đốc Sở Tư pháp - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Văn Dư, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh - Thành viên;

4. Ông Giáp Văn Hán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh - Thành viên;

5. Ông Nguyễn Thế Đán, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

6. Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang - Thành viên kiêm Thư ký Hội đồng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1051/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1051/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2013
Ngày hiệu lực10/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1051/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2013 thay đổi thành viên Hội đồng trợ giúp pháp lý tố tụng Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2013 thay đổi thành viên Hội đồng trợ giúp pháp lý tố tụng Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1051/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành10/07/2013
        Ngày hiệu lực10/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2013 thay đổi thành viên Hội đồng trợ giúp pháp lý tố tụng Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1051/QĐ-UBND năm 2013 thay đổi thành viên Hội đồng trợ giúp pháp lý tố tụng Bắc Giang

            • 10/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực