Quyết định 1052/QĐ-UBND

Quyết định 1052/QĐ-UBND năm 2014 công nhận trường mầm non Trần Phú đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2 do tỉnh Yên Bái ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1052/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non Trần Phú đạt chuẩn chất lượng cấp độ 2 Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1052/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số: 45/2012/ QĐ-BGĐT ngày 11 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non;

Căn cứ Thông tư số: 07/2011/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2011 về tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trường mầm non;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 46/TTr-SGD&ĐT ngày 06 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trường mầm non Trần Phú huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Điều 2. Trường mầm non Trần Phú, huyện Văn Chấn có trách nhiệm duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng trường mầm non đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong những năm tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn, Hiệu trưởng trường mầm non Trần Phú huyện Văn Chấn căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Phó Chủ tịch Văn xã UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng CNTT-Công báo;
- Lưu: VT, XV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Chinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1052/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1052/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2014
Ngày hiệu lực07/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1052/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1052/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non Trần Phú đạt chuẩn chất lượng cấp độ 2 Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1052/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non Trần Phú đạt chuẩn chất lượng cấp độ 2 Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1052/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNgô Thị Chinh
        Ngày ban hành07/07/2014
        Ngày hiệu lực07/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1052/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non Trần Phú đạt chuẩn chất lượng cấp độ 2 Yên Bái

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1052/QĐ-UBND 2014 công nhận trường mầm non Trần Phú đạt chuẩn chất lượng cấp độ 2 Yên Bái

            • 07/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực