Quyết định 1053/2001/QĐ-TCBĐ

Quyết định 1053/2001/QĐ-TCBĐ ban hành bảng cước dịch vụ ISDN do Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1053/2001/QĐ-TCBĐ bảng cước dịch vụ ISDN


TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1053/2001/QĐ-TCBĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

 V/V BAN HÀNH BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ ISDN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN

Căn cứ Nghị định số 12CP ngày 11/03/1996 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Quyết định số 99/1998/QĐ-TTG ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước và cước bưu chính, viễn thông;
Căn cứ Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ ngày 11/05/1999 của Tổng cục Bưu điện Hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/1997/NĐ-CP ngày 21/11/1997 của Chính phủ về Bưu chính và Viễn thông và Quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại tờ trình số 155/DV-GCTT ngày 03/10/2001 về việc cước dịch vụ ISDN;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định bảng cước các dịch vụ ISDN.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2002. Quyết định này thay thế Quyết định 177/1999/QĐ-TCBĐ ngày 08/02/1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước các dịch vụ ISDN thử nghiệm.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục Bưu điện, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC BƯU ĐIỆN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Ngọc Bình

 

 


Nơi nhận:

  - HĐQT
  - TGĐ và các PTGĐ
  - Các BĐ tỉnh, thành phố
  - VTI, VTN, Cục BĐTƯ, VDC
  - Các Ban liên quan
- Lưu


TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
TRƯỞNG BAN GIÁ CƯỚC VÀ TIẾP THỊ
Dương Chi Lan

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1053/2001/QĐ-TCBĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1053/2001/QĐ-TCBĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2001
Ngày hiệu lực01/01/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1053/2001/QĐ-TCBĐ

Lược đồ Quyết định 1053/2001/QĐ-TCBĐ bảng cước dịch vụ ISDN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1053/2001/QĐ-TCBĐ bảng cước dịch vụ ISDN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1053/2001/QĐ-TCBĐ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Bưu điện
        Người kýTrần Ngọc Bình
        Ngày ban hành19/12/2001
        Ngày hiệu lực01/01/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1053/2001/QĐ-TCBĐ bảng cước dịch vụ ISDN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1053/2001/QĐ-TCBĐ bảng cước dịch vụ ISDN

            • 19/12/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực