Quyết định 1053/QĐ-UBND

Quyết định 1053/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Quyết định 29/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 1053/QĐ-UBND 2019 sửa đổi tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1053/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 05 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 4 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/QĐ-UBND NGÀY 10/01/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh;

Thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 21/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII);

Xét đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh tại Tờ trình số 24/TTr-ĐPTTH ngày 16/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 4 Điều 3 Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:

4. Cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh gồm:

a) Phòng Tổ chức và Hành chính.

b) Phòng Dịch vụ và Quảng cáo.

c) Phòng Văn nghệ và Giải trí.

d) Phòng Tiếng Dân tộc.

đ) Phòng Thời sự - Chuyên đề.

e) Phòng Chương trình - Thông tin điện tử.

g) Phòng Kỹ thuật và Công nghệ.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1053/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1053/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2019
Ngày hiệu lực05/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 tháng trước
(26/06/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1053/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1053/QĐ-UBND 2019 sửa đổi tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1053/QĐ-UBND 2019 sửa đổi tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1053/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýĐồng Văn Lâm
        Ngày ban hành05/06/2019
        Ngày hiệu lực05/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 tháng trước
        (26/06/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1053/QĐ-UBND 2019 sửa đổi tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh Trà Vinh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1053/QĐ-UBND 2019 sửa đổi tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh Trà Vinh

              • 05/06/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/06/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực