Quyết định 10549/QĐ-UBND

Quyết định 10549/QĐ-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 54/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nội dung toàn văn Quyết định 10549/QĐ-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 54/2012/QĐ-UBND Đà Nẵng


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10549/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 54/2012/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với nội dung như sau:

Tại mục 2, phần I về khung mức thu phí đối với các hộ kinh doanh không cố định, đơn vị tính thu phí đã in: (đồng/m2/tháng)

Nay sửa lại là: (đồng/người/ngày)

Điều 2. Quyết định này là phần không tách rời của Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2012 của UBND thành phố và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; 
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính;
- TVTU, TT HĐND thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tp;
- UBMTTQVN TPĐN và các đoàn thể;
- Sở Tư pháp thành phố;
- Các Sở, ban, ngành thuộc thành phố;
- Cục Thuế tp, Kho bạc Nhà nước ĐN;
- UBND các quận, huyện;
- BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang;
- Công ty QL Hội chợ triển lãm và các chợ ĐN;
- TT THVN tại Đà Nẵng, Đài PTTH ĐN, Báo ĐN;
- TT Tin học công báo TP Đà Nẵng;
- Lưu: VT, NCPC, KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Duy Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10549/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu10549/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2012
Ngày hiệu lực18/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10549/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 10549/QĐ-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 54/2012/QĐ-UBND Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản được hướng dẫn

          Văn bản đính chính

            Văn bản bị thay thế

              Văn bản hiện thời

              Quyết định 10549/QĐ-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 54/2012/QĐ-UBND Đà Nẵng
              Loại văn bảnQuyết định
              Số hiệu10549/QĐ-UBND
              Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
              Người kýVõ Duy Khương
              Ngày ban hành18/12/2012
              Ngày hiệu lực18/12/2012
              Ngày công báo...
              Số công báo
              Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
              Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
              Cập nhật11 năm trước

              Văn bản thay thế

                Văn bản được dẫn chiếu

                  Văn bản hướng dẫn

                    Văn bản được hợp nhất

                      Văn bản gốc Quyết định 10549/QĐ-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 54/2012/QĐ-UBND Đà Nẵng

                      Lịch sử hiệu lực Quyết định 10549/QĐ-UBND năm 2012 đính chính Quyết định 54/2012/QĐ-UBND Đà Nẵng

                      • 18/12/2012

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 18/12/2012

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực