Quyết định 1057/QĐ-TTg

Quyết định 1057/QĐ-TTg năm 2014 hỗ trợ lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1057/QĐ-TTg 2014 hỗ trợ lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia Ninh Bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1057/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH NINH BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại văn bản số 162/UBND-VP6 ngày 23 tháng 5 năm 2014, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 7643/BTC-NSNN ngày 10 tháng 6 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3626/BKHĐT-KTNN ngày 10 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 149.520 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Bình để cứu đói cho nhân dân trong thời gian giáp hạt năm 2014.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Trường hợp tiếp tục khó khăn, tỉnh báo cáo các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội để đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1057/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1057/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2014
Ngày hiệu lực27/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1057/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1057/QĐ-TTg 2014 hỗ trợ lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1057/QĐ-TTg 2014 hỗ trợ lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1057/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành27/06/2014
        Ngày hiệu lực27/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1057/QĐ-TTg 2014 hỗ trợ lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia Ninh Bình

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1057/QĐ-TTg 2014 hỗ trợ lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia Ninh Bình

             • 27/06/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/06/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực