Quyết định 1058-VTT

Quyết định 1058-VTT năm 1963 về bằng máy trưởng tàu biển do của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1058-VTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH BẰNG MÁY TRƯỞNG TÀU BIỂN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 203-CP ngày 19 tháng 11 năm 1962 của Hội đồng Chính phủ về giao thông vận tải đường biển.
Theo đề nghị của ông Cục trưởng cục Vận tải đường thuỷ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quy định bằng máy trưởng tầu biển phân làm bốn hạng:

Máy trưởng tầu biển hạng nhất.

Máy trưởng tầu biển hạng nhì.

Máy trưởng tầu biển hạng ba.

Máy trưởng tầu biển hạng tư.

Điều 2: Việc phân hạng là căn cứ vào tổng công xuất máy phát động lực của tầu (tính bằng mã lực). Nói tổng công xuất là tính công xuất của các máy làm quay chân vịt tầu. Đối với các tầu kỹ thuật, công nghiệp thì tổng công xuất là tính công xuất của các máy làm quay chân vịt tầu, cộng với công suất của các máy sản xuất đồng thời trong khi tầu chạy (như máy hút đất của tầu hút, máy chế biến của tầu cá hộp v.v…)

Điều 3: Máy trưởng tầu biển hạng nhất được phụ trách máy trên tầu biển có tổng công suất từ 3001 mã lực trở lên.

Máy trưởng tầu biển hạng nhì được phụ trách máy trên tầu biển có tổng công suất từ 1001 đến 3.000 mã lực.

Máy trưởng tầu biển hạng ba được phụ trách máy trên tầu biển có tổng công suất từ 301 mã lực đến 1000 mã lực.

Máy trưởng tầu biển hạng tư được phụ trách máy trên tầu biển có tổng công suất từ 300 mã lực trở xuống.

Điều 4: Đối với máy trưởng tầu biển hạng nhất và máy trường tầu biển hạng nhì thì người được cấp bằng phải phụ trách được cả hai loại máy hơi nước và đốt trong. Còn máy trưởng tầu biển hạng ba và máy trưởng tầu biển hạng tư thì chia ra hai loại: máy hơi nước và máy đốt trong. Người được cấp bằng có thể chỉ phụ trách được một loại máy.

Điều 5: Cục Vận tải đường thuỷ nghiên cứu tiêu chuẩn cụ thể để xét cấp bằng cho những công nhân viên đã lâu năm làm máy trưởng trên tầu biển có đủ khả năng và đề ra chương trình thi các hạng bằng đề thi và cấp bằng theo quyết định này.

Điều 6: Các ông Chánh văn phòng bộ Giao thông vận tải, ông Cục trưởng cục Vận tải đường thuỷ, ông Vụ trưởng vụ cán bộ Giáo dục, ông Vụ trưởng vụ Lao động tiền lương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T BỘ TRƯỞNG
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG


 

 
Dương Bạch Liên

 

Thuộc tính văn bản 1058-VTT
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1058-VTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 13/09/1963
Ngày hiệu lực 28/09/1963
Ngày công báo 02/10/1963
Số công báo Số 33
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Quyết định 1058-VTT quy định bằng máy trưởng tàu biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 1058-VTT quy định bằng máy trưởng tàu biển
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 1058-VTT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông vận tải
Người ký Dương Bạch Liên
Ngày ban hành 13/09/1963
Ngày hiệu lực 28/09/1963
Ngày công báo 02/10/1963
Số công báo Số 33
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

 • 13/09/1963

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 02/10/1963

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 28/09/1963

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực