Quyết định 106/2006/QĐ-TTg

Quyết định 106/2006/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 106/2006/QĐ-TTg Hiệp định Cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 106/2006/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - HÀN QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Ký kết, Gia nhập và Thực hiện Điều ước quốc tế được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc đã được Chủ tịch nước phê chuẩn ngày 12 tháng 4 năm 2006;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thương mại tại tờ trình số 2742/TTr-BTM ngày 08 tháng 5 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định về Cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc.

Điều 2. Bộ Ngoại giao thông báo ngày phê duyệt Hiệp định cho Ban Thư ký ASEAN và các nước ký kết khác, đồng thời sao lục và công bố Hiệp định theo quy định.

Điều 3. Bộ Thương mại là đầu mối liên lạc, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Hiệp định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 5. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Thương mại xây dựng danh sách các trọng tài viên đủ điều kiện để sẵn sàng tham gia giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền lợi của Việt Nam./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Thương mại, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thuỷ sản, Xây dựng, Y tế, TN và MT;
- Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ: TH, KTTH, NN, CN, Công báo;
- Lưu: VT, QHQT (5).Hà (45b)

THỦ TƯỚNG 

Phan Văn Khải 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/2006/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu106/2006/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2006
Ngày hiệu lực18/05/2006
Ngày công báo29/05/2006
Số công báoSố 31
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/2006/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 106/2006/QĐ-TTg Hiệp định Cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 106/2006/QĐ-TTg Hiệp định Cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu106/2006/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhan Văn Khải
        Ngày ban hành18/05/2006
        Ngày hiệu lực18/05/2006
        Ngày công báo29/05/2006
        Số công báoSố 31
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 106/2006/QĐ-TTg Hiệp định Cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 106/2006/QĐ-TTg Hiệp định Cơ chế giải quyết tranh chấp thuộc Hiệp định khung Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN - Hàn Quốc

            • 18/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/05/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực