Quyết định 106/QĐ-UB

Quyết định 106/QĐ-UB năm 1985 về việc giao nhiệm vụ cho ban giáo dục chuyên nghiệp quản lý toàn bộ công tác dạy nghề trên toàn địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 106/QĐ-UB giao nhiệm vụ cho ban giáo dục chuyên nghiệp quản lý toàn bộ công tác dạy nghề trên toàn địa bàn thành phố đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 106/QĐ-UB giao nhiệm vụ cho ban giáo dục chuyên nghiệp quản lý toàn bộ công tác dạy nghề trên toàn địa bàn thành phố


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 106/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CHO BAN GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP QUẢN LÝ TOÀN BỘ CÔNG TÁC DẠY NGHỀ TRÊN TOÀN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc Hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Nghị định số 129/HĐBT ngày 8-10-1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy định nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy của Tổng cục dạy nghề;
- Căn cứ quyết định số 73/QĐ-UB ngày 12-7-1983 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Giáo dục chuyên nghiệp thành phố;   
- Xét đề nghị của các đồng chí Trưởng Ban Giáo dục chuyên nghiệp và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho Ban Giáo dục chuyên nghiệp giúp Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất quản lý toàn bộ công tác dạy nghề trên địa bàn thành phố, bao gồm công tác dạy nghề của các cơ sở tập thể (kể cả trung tâm dạy nghề quận, huyện) và tư nhân, cũng như công tác dạy nghề theo chỉ thị 12/CT-UB ngày 25-3-1982 của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điều 2.- Sở Lao động có trách nhiệm bàn giao cho Ban Giáo dục chuyên nghiệp thành phố toàn bộ chương trình, kế hoạch, hồ sơ, tài liệu, kinh phí và nhân sự hiện do Sở Lao động phụ trách làm công tác dạy nghề (kể cả dạy nghề theo Chỉ thị 12/CT-UB) xong trong tháng 4/1985.

Ủy ban Kế hoạch thành phố phối hợp với Sở Tài chánh và các ngành có liên quan xây dựng và giao chỉ tiêu số lượng học sinh và kinh phí dạy nghề theo Chỉ thị 12/CT-UB năm 1985 cho Ban Giáo dục chuyên nghiệp thành phố để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Điều 3.- Các quy định trước đây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền thành phố, Chủ nghiệm Ủy ban Kế hoạch thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh thành phố, Giám đốc Sở Lao động và Trưởng Ban Giáo dục chuyên nghiệp thành phố có trách nhiệm thi hành quyết định này.  

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4
- Ban Tổ chức Thành Ủy
- Ban Khoa giáo Thành Ủy
- Ban TCCQ/TP (3b)
- VPUB (VX-NC-TH)
- Lưu
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 106/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu106/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/1985
Ngày hiệu lực15/05/1985
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 106/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 106/QĐ-UB giao nhiệm vụ cho ban giáo dục chuyên nghiệp quản lý toàn bộ công tác dạy nghề trên toàn địa bàn thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 106/QĐ-UB giao nhiệm vụ cho ban giáo dục chuyên nghiệp quản lý toàn bộ công tác dạy nghề trên toàn địa bàn thành phố
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu106/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Võ Danh
        Ngày ban hành15/05/1985
        Ngày hiệu lực15/05/1985
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 106/QĐ-UB giao nhiệm vụ cho ban giáo dục chuyên nghiệp quản lý toàn bộ công tác dạy nghề trên toàn địa bàn thành phố

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 106/QĐ-UB giao nhiệm vụ cho ban giáo dục chuyên nghiệp quản lý toàn bộ công tác dạy nghề trên toàn địa bàn thành phố