Quyết định 1061/QĐ-UB

Quyết định 1061/QĐ-UB năm 2005 phê duyệt đơn giá thiết kế công trình nông lâm nghiệp do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1061/QĐ-UB 2005 phê duyệt đơn giá thiết kế công trình nông lâm nghiệp Đắk Lắk


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1061/QĐ-UB

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG LÂM NGHIỆP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK LĂK

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND&UBND được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Pháp lệnh giá số: 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26/4/2002 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ Quyết định số: 1366/NN-TCCB-QĐ ngày 16/9/1997 của Bộ nông nghiệp - Phát triển nông thôn về việc ban hành kinh tế kỹ thuật quy hoạch rừng;

- Căn cứ Quyết định số: 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình;

- Căn cứ Quyết định số: 63/2004/QĐ-UB ngày 01/10/2004 của UBND tỉnh Đăk Lăk về việc ban hành quy định về quản lý giá tại địa phương;

Xét đề nghị của liên ngành: Tài chính, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tại Tờ trình số: 578/TT-LS ngày 09 tháng 6 năm 2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành đơn giá thiết kế các công trình nông - lâm nghiệp như phụ lục đính kèm.

Giá thiết kế quy định trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo luật định.

Điều 2: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh;

- Đ/c Quang - PCVP;
- Lưu VT, TM, NL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮKLẮK
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Lạng

 

PHỤ LỤC

VỀ ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG - LÂM NGHIỆP
(Ban hành kèm Quyết định số 1061/QĐ-UB ngày 16/6/2005 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT

Hạng mục công trình

ĐVT

Đơn giá

Ghi chú

1

Thiết kế khai thác chọn rừng tự nhiên

 

 

 

 

- Khối lượng: > 1000 m3

đng/m3

44.000

 

 

- Khối lượng: < 1000 m3

 

48.400

 

2

Thiết kế khai thác gỗ quý hiếm (lIa)

đồng/m3

80.000

 

3

TKKT và đóng búa bài cây gỗ tận dụng

đồng/m3

 

 

 

- Khối lượng: > 1000 m3.

-

38.000

 

 

- Khối lượng: < 1000 m3.

-

43.000

 

4

TKKT và đóng búa bài cây gỗ tận thu

đồng/m3

 

 

 

- Khối lượng: > 1000 m3.

-

28.000

 

 

- Khối lượng: < 1000 m3.

-

30.800

 

5

Phúc tra hiện trạng rừng và đất rừng (mức độ 3)

 

 

 

 

- Khi lượng: > 1000 ha.

đng/ha

100.000

 

 

- Khi lượng: từ 500-1000 ha.

-

110.000

 

 

- Khối lượng: < 500 ha.

-

120.000

 

6

Thiết kế trồng rừng và trồng cây công nghiệp

đồng/ha

 

 

 

- Khối lượng: > 100 ha.

 

151.000

 

 

- Khi lượng: < 100 ha.

-

166.000

 

7

Xây dựng phương án điều chế rừng

đng/ha

20.000

 

8

Thiết kế nuôi dưỡng rừng

đng/ha

146.000

 

9

Đo đạc xây dựng bản đồ hoàn công

đng/ha

67.000

 

10

Lập dự án đầu tư các công trình nông - lâm nghiệp

%

Tính theo % giá trị xây lp và thiết bị theo Quyết định số: 11/2005/QĐ-BXD , ngày 15/04/2005

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1061/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1061/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2005
Ngày hiệu lực16/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2017
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1061/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1061/QĐ-UB 2005 phê duyệt đơn giá thiết kế công trình nông lâm nghiệp Đắk Lắk


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1061/QĐ-UB 2005 phê duyệt đơn giá thiết kế công trình nông lâm nghiệp Đắk Lắk
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1061/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đắk Lắk
        Người kýNguyễn Văn Lạng
        Ngày ban hành16/06/2005
        Ngày hiệu lực16/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/07/2017
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1061/QĐ-UB 2005 phê duyệt đơn giá thiết kế công trình nông lâm nghiệp Đắk Lắk

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1061/QĐ-UB 2005 phê duyệt đơn giá thiết kế công trình nông lâm nghiệp Đắk Lắk

            • 16/06/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/06/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực