Quyết định 1067/QĐ-UBND

Quyết định 1067/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Điểm 2.10 Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1852/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 1067/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 1852/QĐ-UBND tổ chức Sở Giáo dục đào tạo Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1067/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 09 tháng 06 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ ĐIỂM 2.10 KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1852/QĐ-UBND NGÀY 16/8/2016 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2016 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016 về cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 168-TB/BCS ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết luận họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tháng 4 năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Điểm 2.10 Khoản 2 Điều 1 “Quyết định mở mã ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo”, tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: PVP, Trung tâm CB-TH,
CV NC, KGVX, TH;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các hu
yện, thành phố;
- VNPT
ioffice;
- L
ưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1067/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1067/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2017
Ngày hiệu lực09/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1067/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1067/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 1852/QĐ-UBND tổ chức Sở Giáo dục đào tạo Hà Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1067/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 1852/QĐ-UBND tổ chức Sở Giáo dục đào tạo Hà Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1067/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Văn Sơn
       Ngày ban hành09/06/2017
       Ngày hiệu lực09/06/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1067/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 1852/QĐ-UBND tổ chức Sở Giáo dục đào tạo Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1067/QĐ-UBND 2017 sửa đổi 1852/QĐ-UBND tổ chức Sở Giáo dục đào tạo Hà Giang

           • 09/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực