Quyết định 107-CP

Quyết định 107-CP năm 1962 về việc tách Tổng cục Quản lý xây dựng cơ bản ra khỏi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và đặt thành một cơ quan ngang Bộ, lấy tên là Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 107-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 1962 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TÁCH TỔNG CỤC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN RA KHỎI ỦY BAN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC VÀ ĐẶT THÀNH MỘT CƠ QUAN NGANG BỘ, LẤY TÊN LÀ ỦY BAN KIẾN THIẾT CƠ BẢN NHÀ NƯỚC

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 07 năm 1960,
Căn cứ Nghị quyết số 116-NQ-TVQH ngày 09 tháng 8 năm 1962 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay tách Tổng cục Quản lý xây dựng cơ bản ra khỏi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và đặt thành một cơ quan ngang Bộ, lấy tên là Ủy ban Kiến thiết  cơ bản Nhà nước.

Điều 2. -  Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước do Hội đồng Chính phủ quy định.

Điều 3. – Ông Bộ trưởng Phủ Thủ tướng và ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 Phạm Văn Đồng

 

Thuộc tính văn bản 107-CP
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 107-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/09/1962
Ngày hiệu lực 30/09/1962
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước
Download văn bản 107-CP

Lược đồ văn bản

Quyết định 107-CP tách Tổng cục Quản lý xây dựng cơ bản ra khỏi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước thành Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 107-CP tách Tổng cục Quản lý xây dựng cơ bản ra khỏi Ủy ban Kế hoạch Nhà nước thành Ủy ban Kiến thiết cơ bản Nhà nước
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 107-CP
Cơ quan ban hành Hội đồng Chính phủ
Người ký Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành 15/09/1962
Ngày hiệu lực 30/09/1962
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

  • 15/09/1962

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 30/09/1962

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực