Quyết định 107/QĐ-VKSTC-TKTP

Quyết định 107/QĐ-VKSTC-TKTP năm 2012 bổ sung chỉ tiêu thống kê về thiệt hại do án tham nhũng đã được Viện kiểm sát nhân dân đề nghị thu hồi, tạm giữ, phong toả

Nội dung toàn văn Quyết định 107/QĐ-VKSTC-TKTP năm 2012 bổ sung chỉ tiêu thống kê thiệt hại


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 107/QĐ-VKSTC-TKTP

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG CHỈ TIẾU THỐNG KÊ VỀ THIỆT HẠI DO ÁN THAM NHŨNG ĐÃ ĐƯỢC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ĐỀ NGHỊ THU HỒI, TẠM GIỮ, PHONG TOẢ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 17/6/2003;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC- KTNN-BQP-BCA 15/12/2011 của Thanh tra chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Bộ quốc phòng, Bộ công an quy định về “Trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng”;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành bổ sung chỉ tiêu thống kê về thiệt hại do án tham nhũng đã được Viện kiểm sát nhân dân đề nghị thu hồi, tạm giữ, phong toả và tài liệu hướng dẫn (đính kèm) để thực hiện từ kỳ thống kê tháng 2 năm 2012.

Huỷ bỏ Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-TKTP ngày 14/01/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành mẫu thống kê kết quả xử lý tội phạm về tham nhũng.

Điều 2: Cục trưởng Cục Thống kê tội phạm có trách nhiệm giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao chịu trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đ/c Lãnh đạo VKSNDTC;
- VKSND các tỉnh, thành phố (để t/h);
- VKS Quân sự Trung ương (đế t/h); -Vu 1B (đế t/h);
- Lưu: VP, TKTP.

KT.VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Lê Hữu Thể

 

MẪU VÀ HƯỚNG DẪN THỐNG KÊ

VỀ THIỆT HẠI DO ÁN THAM NHŨNG ĐÃ ĐƯỢC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ĐỀ NGHỊ THU HỒI, TẠM GIỮ, PHONG TOẢ

(Ban hành theo Quyết định số 107 ngày 22/3/2012 của Viện trưởng Viện KSNDTC)

1- Mẫu báo cáo thống kê.

Bổ sung vào mẫu báo cáo tháng chỉ tiêu thống kê về thiệt hại do án tham nhũng theo mẫu sau:

VIIA . Tài sản thiệt hại do tham nhũng gây ra

 

Nhà

Đất

Tiền và tài sản khác quy đổi thành tiền

 

1

2

3

Giá trị tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được Viện kiểm sát nhân dân đề nghị thu hồi, tạm giữ, phong toả.

 

 

 

2- Cách thức thu thập thông tin thống kê:

Để có cơ sở lập báo cáo thống kê, các Viện kiểm sát địa phương lập sổ theo dõi tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng được hiển thị giá trị gồm “nhà; đất; tiền và tài sản khác quy đổi thành tiền” mà Viện kiểm sát các cấp ban hành công văn đề nghị thu hồi từ ngày 01/02/2012. Căn cứ vào công văn này lưu trong hồ sơ hồ sơ vụ án, các đơn vị ghi vào sổ theo dõi các thông tin theo các tiêu chí được thể hiện ở mẫu thống kê. Định kỳ hàng tháng, cán bộ làm báo cáo thống kê cơ sở sẽ thu thập các thông tin về giá trị tài sản tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã được cơ quan kiểm sát đề nghị thu hổi, tạm giữ, phong toả trong sổ để thống kê vào các cột tương ứng 01, 02, 03 của Mẫu VIIA trong báo cáo tháng. Nhà và đất (cột 1 và 2): đơn vị tính là m2 Tiền và tài sản khác quy đổi thành tiền (cột 3) : đơn vị tính là triệu đồng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 107/QĐ-VKSTC-TKTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu107/QĐ-VKSTC-TKTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2012
Ngày hiệu lực22/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 107/QĐ-VKSTC-TKTP

Lược đồ Quyết định 107/QĐ-VKSTC-TKTP năm 2012 bổ sung chỉ tiêu thống kê thiệt hại


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 107/QĐ-VKSTC-TKTP năm 2012 bổ sung chỉ tiêu thống kê thiệt hại
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu107/QĐ-VKSTC-TKTP
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýLê Hữu Thể
        Ngày ban hành22/03/2012
        Ngày hiệu lực22/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 107/QĐ-VKSTC-TKTP năm 2012 bổ sung chỉ tiêu thống kê thiệt hại

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 107/QĐ-VKSTC-TKTP năm 2012 bổ sung chỉ tiêu thống kê thiệt hại

            • 22/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực