Quyết định 1070/QĐ-UBND

Quyết định 1070/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 1070/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Hà Tĩnh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1070/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14/11/2008; Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, bổ sung ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 17/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân ti cao hướng dn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại Văn bản số 670/TTr-CTHADS ngày 04/5/2016 (sau khi có ý kiến thống nhất của các cơ quan liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tnh, gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Cường, Cục trưng Cục Thi hành án dân sự tỉnh: Phó trưởng Ban;

3. Ông Lê Viết Hồng, Giám đốc Sở Tư pháp: Ủy viên;

4. Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an tỉnh: Ủy viên;

5. Ông Nguyễn Hữu Thông, Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh: Ủy viên;

6. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Ủy viên;

7. Ông Lê Đức Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh: Ủy viên;

8. Ông Võ Văn Tỵ, Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh: Ủy viên;

9. Ông Tôn Đức Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh: Ủy viên;

10. Bà Phùng Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Tài chính: Ủy viên;

Kính mời các ông sau tham gia thành viên Ban Chỉ đạo:

1. Ông Bùi Nhân Sâm, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh;

2. Ông Bùi Văn Lam, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;

3. Ông Nguyễn Huy Diên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh.

1. Phối hợp chỉ đạo và tạo điều kiện cho cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn thực thi chính sách, pháp luật về thi hành án dân sự; chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện tốt việc quản lý hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn;

2. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

3. Thực hiện những nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh giao.

Điều 3. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưng Ban quy định.

Cục Thi hành án dân sự tỉnh là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Quá trình hoạt động, Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 18/8/2014 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Tổng cục THADS, Bộ Tư pháp;
- Bí thư, PBT TT Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- PVP. UBND tỉnh (theo dõi NC);
- Lưu: VT, NC
1;
Gửi: Bản giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1070/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1070/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2016
Ngày hiệu lực06/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1070/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1070/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Hà Tĩnh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1070/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Hà Tĩnh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1070/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Khánh
        Ngày ban hành06/05/2016
        Ngày hiệu lực06/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1070/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Hà Tĩnh 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1070/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự Hà Tĩnh 2016

            • 06/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực