Quyết định 1071/QĐ-BXD

Quyết định 1071/QĐ-BXD năm 2012 đính chính Thông tư 04/2012/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1071/QĐ-BXD năm 2012 đính chính Thông tư 04/2012/TT-BXD hướng dẫn


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1071/QĐ- BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 04/2012/TT-BXD NGÀY 20/9/2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG VỀ HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng, điểm b, khoản 3, Điều 5 như sau: “b) Đối với doanh nghiệp mua khoáng sản để chế biến xuất khẩu: Doanh nghiệp phải có bản sao công chứng các giấy phép khai thác khoáng sản, hoá đơn thuế giá trị gia tăng của bên bán và giấy chứng nhận đầu tư dự án chế biến khoáng sản”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân Tối cao;
- Cục kiểm tra VBQPPL(Bộ Tư pháp);
- Tổng cục Hải quan;
- Công báo Website Chính phủ; Website Bộ Xây dựng;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các Vụ, Cục thuộc Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1071/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1071/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2012
Ngày hiệu lực28/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1071/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1071/QĐ-BXD năm 2012 đính chính Thông tư 04/2012/TT-BXD hướng dẫn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1071/QĐ-BXD năm 2012 đính chính Thông tư 04/2012/TT-BXD hướng dẫn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1071/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Trần Nam
       Ngày ban hành28/11/2012
       Ngày hiệu lực28/11/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1071/QĐ-BXD năm 2012 đính chính Thông tư 04/2012/TT-BXD hướng dẫn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1071/QĐ-BXD năm 2012 đính chính Thông tư 04/2012/TT-BXD hướng dẫn

           • 28/11/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực