Quyết định 1071/QĐ-TTg

Quyết định 1071/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt điều chỉnh địa bàn và kết quả Dự án khu vực do Quỹ Toàn cầu phòng chống sốt rét tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1071/QĐ-TTg 2015 địa bàn Dự án khu vực do Quỹ Toàn cầu phòng chống sốt rét tài trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1071/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỊA BÀN VÀ KẾT QUẢ DỰ ÁN KHU VỰC DO QUỸ TOÀN CẦU VỀ PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT TÀI TRỢ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4037/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh địa bàn và kết quả hợp phần của Việt Nam trong Dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc artemisinin” do Quỹ Toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

Điều 2. Bộ Y tế ký kết việc điều chỉnh Dự án với Quỹ Toàn cầu và các bên liên quan và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Thuận, Khánh Hòa, và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg CP, các PTTgCP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Ngoại giao, Công an;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Ninh Thuận, Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). AT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1071/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1071/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2015
Ngày hiệu lực14/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1071/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1071/QĐ-TTg 2015 địa bàn Dự án khu vực do Quỹ Toàn cầu phòng chống sốt rét tài trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1071/QĐ-TTg 2015 địa bàn Dự án khu vực do Quỹ Toàn cầu phòng chống sốt rét tài trợ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1071/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành14/07/2015
        Ngày hiệu lực14/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1071/QĐ-TTg 2015 địa bàn Dự án khu vực do Quỹ Toàn cầu phòng chống sốt rét tài trợ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1071/QĐ-TTg 2015 địa bàn Dự án khu vực do Quỹ Toàn cầu phòng chống sốt rét tài trợ

            • 14/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực