Quyết định 1071/QĐ-TTg

Quyết định 1071/QĐ-TTg hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt năm 2014 cho tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1071/QĐ-TTg hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt 2014 Quảng Trị


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1071/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ GẠO CỨU ĐÓI GIÁP HẠT NĂM 2014 CHO TỈNH QUẢNG TRỊ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 7644/BTC-NSNN ngày 10 tháng 6 năm 2014, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4042/BKHĐT-KTDV ngày 27 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 370 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ cứu đói giáp hạt năm 2014 cho nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Trường hợp tiếp tục khó khăn, tỉnh báo cáo các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội để đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Văn Tùng, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1071/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1071/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/07/2014
Ngày hiệu lực04/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1071/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1071/QĐ-TTg hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt 2014 Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1071/QĐ-TTg hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt 2014 Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1071/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành04/07/2014
        Ngày hiệu lực04/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1071/QĐ-TTg hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt 2014 Quảng Trị

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1071/QĐ-TTg hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt 2014 Quảng Trị

             • 04/07/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/07/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực