Quyết định 1071/QĐ-TTg

Quyết định 1071/QĐ-TTg năm 2012 thay đổi thành viên Ban công tác về tài chính quy mô nhỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1071/QĐ-TTg năm 2012 thay đổi thành viên Ban công tác tài chính đã được thay thế bởi Quyết định 381/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban công tác Tài chính vi mô và được áp dụng kể từ ngày 18/03/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1071/QĐ-TTg năm 2012 thay đổi thành viên Ban công tác tài chính


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1071/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CÔNG TÁC VỀ TÀI CHÍNH QUY MÔ NHỎ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 4714/NHNN-TCCB ngày 30 tháng 7 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thành viên Ban công tác về tài chính quy mô nhỏ qui định tại Điều 3, Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

- Cử ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng ban công tác về tài chính quy mô nhỏ thay ông Nguyễn Văn Giàu, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Cử ông Đặng Thanh Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Phó Trưởng Ban công tác về tài chính quy mô nhỏ thay ông Trần Minh Tuấn, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các thành viên Ban công tác TCQMN;
- VPCP: BTCN các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, TCCV;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1071/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1071/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2012
Ngày hiệu lực13/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1071/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1071/QĐ-TTg năm 2012 thay đổi thành viên Ban công tác tài chính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1071/QĐ-TTg năm 2012 thay đổi thành viên Ban công tác tài chính
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1071/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành13/08/2012
        Ngày hiệu lực13/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/03/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1071/QĐ-TTg năm 2012 thay đổi thành viên Ban công tác tài chính

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1071/QĐ-TTg năm 2012 thay đổi thành viên Ban công tác tài chính