Quyết định 1072/QĐ-TTg

Quyết định 1072/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1072/QĐ-TTg 2020 đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tỉnh Quảng Bình


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1072/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SÂN GOLF BẢO NINH TRƯỜNG THỊNH TẠI XÃ BẢO NINH, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 hăm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 52/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4207/BKHĐT- KTDV ngày 30 tháng 6 năm 2020 và văn bản số 2019/UBND-TH ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (Dự án), với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh.

2. Tên Dự án: Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

4. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng sân gôn Bảo Ninh Trường Thịnh theo tiêu chuẩn sân gôn 36 lỗ đạt đẳng cấp quốc tế, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

5. Quy mô đầu tư: Diện tích khu đất là 164,75 ha.

6. Vốn đầu tư của Dự án là: 800 tỷ đồng.

7. Thời hạn hoạt động của Dự án: 50 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án:

Khởi công dự án tối đa sau 12 tháng kể từ ngày quyết định chủ trương đầu tư; hoàn thành dự án đưa vào sử dụng sau tối đa 24 tháng kể từ ngày khởi công.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình:

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của Nhà đầu tư và các nội dung đã thẩm định; chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật liên quan khác và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn); kiểm tra, giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai Dự án.

2. Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ Dự án.

- Trong quá trình thực hiện Dự án phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác; bảo đảm thực hiện đủ vốn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Quốc phòng, Văn hóa, Thể Thao và Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an;
- UBND tỉnh Quảng Bình;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: CN, KGVX, KTTH, QHĐP;
-Lưu: VT, NN (03b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1072/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1072/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2020
Ngày hiệu lực21/07/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(27/07/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1072/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1072/QĐ-TTg 2020 đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tỉnh Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1072/QĐ-TTg 2020 đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tỉnh Quảng Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1072/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành21/07/2020
        Ngày hiệu lực21/07/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (27/07/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 1072/QĐ-TTg 2020 đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tỉnh Quảng Bình

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 1072/QĐ-TTg 2020 đầu tư dự án Sân golf Bảo Ninh Trường Thịnh tỉnh Quảng Bình

              • 21/07/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/07/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực