Quyết định 1073/QĐ-BKHCNMT

Quyết định 1073/QĐ-BKHCNMT năm 2002 về "Quy trình kiểm định phương tiện đo" do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Quyết định 1073/QĐ-BKHCNMT Quy trình kiểm định phương tiện đo đã được thay thế bởi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1073/QĐ-BKHCNMT Quy trình kiểm định phương tiện đo


BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1073/QĐ-BKHCNMT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH "QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH PHƯƠNG TIỆN ĐO" 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC - CỘNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Điều 14 Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Đo lường;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học - Cộng nghệ và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng soạn thảo và ban hành các Quy trình kiểm định phương tiện đo.

Điều 2. Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các Quy trình kiểm định phương tiện đo trong phạm vi cả nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CỘNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
THỨ TRƯỞNG 
Bùi Mạnh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1073/QĐ-BKHCNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1073/QĐ-BKHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2002
Ngày hiệu lực01/06/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1073/QĐ-BKHCNMT

Lược đồ Quyết định 1073/QĐ-BKHCNMT Quy trình kiểm định phương tiện đo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1073/QĐ-BKHCNMT Quy trình kiểm định phương tiện đo
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1073/QĐ-BKHCNMT
        Cơ quan ban hànhCông nghệ và Môi trường, Bộ Khoa học
        Người ký***, Bùi Mạnh Hải
        Ngày ban hành17/05/2002
        Ngày hiệu lực01/06/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1073/QĐ-BKHCNMT Quy trình kiểm định phương tiện đo

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1073/QĐ-BKHCNMT Quy trình kiểm định phương tiện đo