Quyết định 1075/QĐ-TTg

Quyết định 1075/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1075/QĐ-TTg 2018 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1075/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP TRANG THIẾT BỊ TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH LAI CHÂU

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 9136/BTC-TCDT ngày 31 tháng 7 năm 2018, ý kiến của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tại văn bản số 423/UB-VP ngày 09 tháng 8 năm 2018, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5582/BKHĐT-KTDV ngày 14 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu để bảo đảm công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cụ thể:

- Nhà bạt loại 16,5 m2: 506 bộ.

- Máy phát điện loại 30KVA: 09 bộ.

- Xuồng DT1: 03 bộ.

- Xuồng DT2: 03 bộ.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tiếp nhận, quản lý và sử dụng số trang thiết bị nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1075/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1075/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2018
Ngày hiệu lực29/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1075/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1075/QĐ-TTg 2018 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1075/QĐ-TTg 2018 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1075/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành29/08/2018
        Ngày hiệu lực29/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1075/QĐ-TTg 2018 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1075/QĐ-TTg 2018 xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu

            • 29/08/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực