Quyết định 1078/QĐ-BTC

Quyết định 1078/QĐ-BTC năm 2015 về xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn năm học 2015-2016 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1078/QĐ-BTC 2015 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn 2015 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1078/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA HỖ TRỢ HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG Ở KHU VỰC CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2015-2016

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Căn cứ công văn số 6608/VPCP-KGVX ngày 28/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết quả cấp gạo hỗ trợ cho học sinh năm học 2013-2014;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp 14.181.000 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để tạm ứng hỗ trợ cho học sinh trong 02 tháng đầu kỳ I của năm học 2015-2016 theo quy định tại Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo phụ lục ban hành kèm quyết định này.

Điều 2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm:

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh để khẩn trương tổ chức giao nhận gạo cho các địa phương để hỗ trợ cho học sinh kịp vào đầu năm học mới theo đúng quy định.

2. Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cho học sinh của các địa phương trong năm học 2015-2016 để trình Bộ Tài chính ra quyết định giao bổ sung cho các địa phương.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp; Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý giá và Chánh Văn phòng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tu;
- Ủy ban dân tộc;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT (2b), TCDT (LTTH- 52).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-BTC ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

ĐVT: Lượng (kg)

STT

Địa phương nhận gạo (Tỉnh, Thành phố)

Số gạo cấp tạm ứng 02 tháng của học kỳ I năm học 2015-2016

TỔNG CỘNG

14.181.000

1

Hòa Bình

290.000

2

Sơn La

1.200.000

3

Điện Biên

1.600.000

4

Lai Châu

800.000

5

Hà Giang

1.800.000

6

Lào Cai

900.000

7

Yên Bái

800.000

8

Tuyên Quang

300.000

9

Vĩnh Phúc

15.000

10

Phú Thọ

100.000

11

Bắc Giang

70.000

12

Lạng Sơn

1.000.000

13

Bắc Cạn

300.000

14

Cao Bằng

800.000

15

Thái Nguyên

200.000

16

Quảng Ninh

140.000

17

Thanh Hóa

500.000

18

Nghệ An

600.000

19

Hà Tĩnh

180.000

20

Quảng Trị

160.000

21

Quảng Bình

150.000

22

Quảng Nam

300.000

23

Quảng Ngãi

380.000

 

............

 

27

Phú Yên

23.000

28

Gia Lai

230.000

29

Kon Tum

540.000

30

Lâm Đồng

60.000

31

Đắk Lắk

100.000

32

Đắk Nông

160.000

33

Bình Phước

73.000

34

Long An

134.000

35

Bà Rịa - Vũng Tàu

24.000

36

Trà Vinh

20.000

37

Bến Tre

36.000

38

Bạc Liêu

15.000

39

Sóc Trăng

25.000

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1078/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1078/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/06/2015
Ngày hiệu lực08/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1078/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1078/QĐ-BTC 2015 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn 2015 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1078/QĐ-BTC 2015 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn 2015 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1078/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành08/06/2015
        Ngày hiệu lực08/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1078/QĐ-BTC 2015 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn 2015 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1078/QĐ-BTC 2015 xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh đặc biệt khó khăn 2015 2016

            • 08/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực