Quyết định 108/QĐ-QLCL

Quyết định 108/QĐ-QLCL năm 2014 thành lập nhóm công tác tổ chức mua sắm hóa chất, môi trường, vật tư tiêu hao cho công tác kiểm nghiệm của hệ thống do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 108/QĐ-QLCL năm 2014 nhóm công tác mua sắm hóa chất vật tư tiêu hao kiểm nghiệm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN & THỦY SẢN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 108/QĐ-QLCL

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP NHÓM CÔNG TÁC TỔ CHỨC MUA SẮM HÓA CHẤT, MÔI TRƯỜNG, VẬT TƯ TIÊU HAO CHO CÔNG TÁC KIỂM NGHIỆM CỦA HỆ THỐNG

CỤC TRƯỞNG
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Kiểm nghiệm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập nhóm công tác tổ chức mua sắm hóa chất, môi trường, vật tư tiêu hao cho công tác kiểm nghiệm của hệ thống (sau đây gọi tắt là Nhóm công tác), gồm các thành viên sau:

1. Ông Phạm Văn Hùng - PGĐ Trung tâm vùng 6, Trưởng nhóm.

2. Ông Vũ Văn Cương - Trưởng phòng Tài chính, Phó trưởng nhóm.

3. Bà Ngô Phương Hoa - Phó trưởng phòng phụ trách Phòng QLKN, Phó trưởng nhóm.

4. Bà Đỗ Thị Thu Hường - Trưởng phòng kiểm nghiệm - Trung tâm vùng 1, thành viên.

5. Ông Phan Huy - Trưởng phòng kiểm nghiệm - Trung tâm vùng 2, thành viên.

6. Bà Bùi Thị Ngọc Mỹ - Trưởng phòng kiểm nghiệm - trung tâm vùng 3, thành viên.

7. Ông Ngô Tấn Ngọc - Phó trưởng phòng kiểm nghiệm - Trung tâm vùng 4, thành viên

8. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng phòng kiểm nghiệm - Trung tâm vùng 4, thành viên.

9. Ông Phạm Văn Hiệt - Phó Giám đốc Trung tâm vùng 5, thành viên.

10. Bà Huỳnh Thị Ngọc Liên - Phó trưởng phòng kiểm nghiệm - Trung tâm vùng 6, thành viên.

11. Ông Đinh Đăng Huy - Chuyên viên Phòng QLKN, thành viên thư ký.

Điều 2. Nhóm công tác có nhiệm vụ:

- Thống kê chủng loại, yêu cầu về thông số kỹ thuật các hóa chất, môi trường và vật tư tiêu hao trong hoạt động kiểm nghiệm đã sử dụng trong năm 2013 và dự báo nhu cầu sử dụng các hóa chất, môi trường, vật tư tiêu hao trong năm 2014.

- Đề xuất phương án mua sắm đối với các hạng mục hóa chất, môi trường, vật tư tiêu hao theo 03 loại: Đấu thầu mua sắm tập trung trong toàn hệ thống; Đấu thầu mua sắm tại Trung tâm vùng; Mua sắm thường xuyên.

- Đề xuất thành lập nhóm chuyên gia đấu thầu mua sắm tập trung.

Trưởng nhóm công tác có nhiệm vụ phân công nhiệm vụ cho các thành viên và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Nhóm công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Trưởng các phòng Quản lý kiểm nghiệm, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và các thành viên Nhóm công tác có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các PCT (để biết);
- Lưu: VT, KN.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM CÔNG TÁC TỔ CHỨC MUA SẮM HÓA CHẤT, MÔI TRƯỜNG, VẬT TƯ TIÊU HAO
(Kèm theo Quyết định số 108/QLCL-KN ngày 11/3/2014 của Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

STT

Nội dung

Yêu cầu sản phẩm đầu ra

Thời hạn

Phân công thực hiện

Chủ trì

Phối hợp

1.

Văn bản hướng dẫn các TTV thống kê, báo cáo và chuẩn bị các nội dung cần thiết để tổ chức cuộc họp

Văn bản được phê duyệt

14/3/2014

Phòng QLKN

 

2.

Các TTV báo cáo số liệu thống kê và các nội dung theo văn bản hướng dẫn của Cục

Văn bản báo cáo của các TTV, trong đó bao gồm:

- Danh mục, số lượng các loại hóa chất, môi trường, vật tư tiêu hao đã sử dụng năm 2013 và nhu cầu sử dụng tại các PKN trong năm 2014 kèm theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại.

- Đề xuất phương án mua sắm cho các hạng mục thành 03 nhóm (kèm theo lý do đề xuất): Đấu thầu mua sắm tập trung cho các TTV; Đấu thầu mua sắm tại từng TTV; Mua sắm thường xuyên.

25/3/2014

Các TTV

Phòng QLKN

3.

Tổng hợp số liệu báo cáo của các TTV

Tổng hợp danh mục, số lượng các loại hóa chất, môi trường, vật tư tiêu hao đã sử dụng năm 2013 và nhu cầu sử dụng tại các PKN trong năm 2014.

15/4/2014

Phạm Văn Hùng

Nhóm công tác

4.

Đề xuất phương án mua sắm đối với các hạng mục hóa chất, môi trường, vật tư tiêu hao và thành viên nhóm chuyên gia đấu thầu

- Đề xuất danh mục và phương án mua sắm cho từng chủng loại hóa chất, môi trường, vật tư tiêu hao theo 03 phương án nêu trên (kèm theo lý do lựa chọn của từng phương án).

- Đề xuất thành viên tham gia nhóm chuyên gia đấu thầu mua sắm tập trung.

20/4/2014

Phạm Văn Hùng

Nhóm công tác

5.

Tổ chức họp Nhóm công tác

- Thống nhất được danh mục hóa chất, môi trường và vật tư tiêu hao và phương án mua sắm cho từng loại.

- Thống nhất được danh sách thành viên tham gia nhóm chuyên gia đấu thầu mua sắm tập trung.

25/4/2014

Cục trưởng

Nhóm công tác

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 108/QĐ-QLCL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu108/QĐ-QLCL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 108/QĐ-QLCL

Lược đồ Quyết định 108/QĐ-QLCL năm 2014 nhóm công tác mua sắm hóa chất vật tư tiêu hao kiểm nghiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 108/QĐ-QLCL năm 2014 nhóm công tác mua sắm hóa chất vật tư tiêu hao kiểm nghiệm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu108/QĐ-QLCL
        Cơ quan ban hànhCục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
        Người kýNguyễn Như Tiệp
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 108/QĐ-QLCL năm 2014 nhóm công tác mua sắm hóa chất vật tư tiêu hao kiểm nghiệm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 108/QĐ-QLCL năm 2014 nhóm công tác mua sắm hóa chất vật tư tiêu hao kiểm nghiệm

            • 11/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực