Quyết định 1080/QĐ-SGTVT

Quyết định 1080/QĐ-SGTVT năm 2009 điều chỉnh Quyết định 292/QĐ-SGTVT năm 2009 về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1080/QĐ-SGTVT bổ sung Quyết định 292/QĐ-SGTVT mẫu rào chắn dùng công trình thi công vi đất dành cho đường bộ thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1080/QĐ-SGTVT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 292/QĐ-SGTVT NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2009 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MẪU RÀO CHẮN DÙNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH THI CÔNG CÓ RÀO CHẮN NẰM TRONG PHẠM VI ĐẤT DÀNH CHO ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;
Căn cứ Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ Giao thông vận tải, về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công các công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 38/2004/QĐ-BGTVT ngày 24/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
Căn cứ Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, ban hành Quy định về đào và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố;
Căn cứ Quyết định số 47/2005/QĐ-UB ngày 24/3/2005 của UBND thành phố Hồ Chí Minh, về sửa đổi, bổ sung Quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 của UBND thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố số: 09/QĐ-UB ngày 09/01/1991 về việc thành lập Sở Giao thông Công chánh; số 22/2007/QĐ-UBND ngày 09/02/2007 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Giao thông-Công chính; Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 13/6/2008 về đổi tên Sở Giao thông-Công chính thành Sở Giao thông vận tải.
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý giao thông bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-SGTVT ngày 09 tháng 02 năm 2009 về việc ban hành Quy định về mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công có rào chắn nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Điều chỉnh khoản 3 - Điều 2 như sau:

“3. Đối với các vị trí công trường đang lắp dựng rào chắn thi công trước khi Quyết định này có hiệu lực được phép duy trì tiếp cho đến khi thi công xong đoạn rào chắn nhưng phải đảm bảo mỹ quan, không nghiêng lệch, không ngã đổ trong quá trình thi công và đảm bảo các yêu cầu khác quy định tại Quyết định số 04/2006/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2006 của Bộ Giao thông vận tải về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công các công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ.”

2. Điều chỉnh khoản 2 - Điều 3 như sau:

“2. Loại rào chắn dùng cho các công trình thi công ngoài khu vực giao lộ:

a) Thân rào chắn cao 2m, dài 3m làm bằng khung thép hình, vách tôn sóng vuông, màu xanh lá.

b) ân đế rào chắn làm bằng bêtông (hoặc bêtông cốt thép) đá 1x2 mác 300, cao 20cm.”

3. Bổ sung Điều 3 như sau:

“3. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang sắp vào mùa mưa, do đó tùy theo điều kiện thực tế tại công trường, bắt buộc nhà thầu phải có các biện pháp liên kết, giằng chống, neo giữ…bên trong rào chắn nhằm không để rào chắn bị ngã đổ, nghiêng lệch trong quá trình thi công, đồng thời phải bố trí người thường xuyên túc trực để kịp thời khắc phục, sửa chữa các vị trí rào chắn bị ngã đổ, nghiêng lệch đặc biệt không để xảy ra tai nạn lao động cũng như tai nạn giao thông.”

“4. Ban hành bổ sung kèm theo Quyết định này mẫu rào chắn dùng cho các công trình thi công ngoài khu vực giao lộ:

a) Thân rào chắn cao từ 1,8m (tính từ mặt đất đến đỉnh rào chắn), mỗi muđun dài 2,0m làm bằng khung thép hình, vách phía trên bằng lưới B40, vách phía dưới bằng tôn sóng vuông màu xanh lá (chi tiết xem bản vẽ đính kèm).

b) Chân đế rào chắn làm bằng bê tông (hoặc bê tông cốt thép) đá 1x2, mác 300, cao 30cm, rộng 40cm, dài 50cm (chi tiết xem bản vẽ đính kèm).

4. Điều chỉnh khoản 2, khoản 3 - Điều 4 như sau:

“2. Mẫu thân rào chắn K-2, K-3, K-4: Áp dụng cho các công trình thi công ngoài khu vực giao lộ (chi tiết xem bản vẽ đính kèm).

3. Mẫu chân đế rào chắn C-1, C-2, C-3, C-4, C-5: Áp dụng cho tất cả các công trình, nhưng tại mỗi công trình chỉ được áp dụng thống nhất một loại mẫu chân đế rào chắn (chi tiết xem bản vẽ đính kèm).”

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2009.

2. Các phòng ban, đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải có liên quan và các đơn vị thi công công trình nằm trong phạm vi đất dành cho đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí minh có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cá nhân, đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Giao thông vận tải để nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND TP (để báo cáo);
- Ban ATGT TP;
- UBND các quận-huyện;
- Sở Xây dựng, Sở Công thương;
- Ban QLDA ĐLĐT&MTN, Ban QLDA NCĐT;
- Điện lực TP, Bưu điện TP;
- Tổng cty CN Sài gòn;
- Sở GTCC (GĐ, các PGĐ);
- TT QL&ĐH VTHKCC;
- P.TCCBLĐ, P.PC;
- Lưu VT.GT.BđT.63

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Toàn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1080/QĐ-SGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1080/QĐ-SGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/04/2009
Ngày hiệu lực02/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1080/QĐ-SGTVT

Lược đồ Quyết định 1080/QĐ-SGTVT bổ sung Quyết định 292/QĐ-SGTVT mẫu rào chắn dùng công trình thi công vi đất dành cho đường bộ thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 1080/QĐ-SGTVT bổ sung Quyết định 292/QĐ-SGTVT mẫu rào chắn dùng công trình thi công vi đất dành cho đường bộ thành phố Hồ Chí Minh
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu1080/QĐ-SGTVT
     Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
     Người kýLê Toàn
     Ngày ban hành17/04/2009
     Ngày hiệu lực02/05/2009
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1080/QĐ-SGTVT bổ sung Quyết định 292/QĐ-SGTVT mẫu rào chắn dùng công trình thi công vi đất dành cho đường bộ thành phố Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1080/QĐ-SGTVT bổ sung Quyết định 292/QĐ-SGTVT mẫu rào chắn dùng công trình thi công vi đất dành cho đường bộ thành phố Hồ Chí Minh

         • 17/04/2009

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 02/05/2009

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực