Quyết định 1081/QĐ-BTNMT

Quyết định 1081/QĐ-BTNMT năm 2007 bổ sung thời hạn hiệu lực thi hành Thông tư 07/2007/TT-BTNMT hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1081/QĐ-BTNMT bổ sung quy định thời hạn hiệu lực thông tư 07/2007/TT-BTNMT Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1081/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH THỜI HẠN HIỆU LỰC THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 07/2007/TT-BTNMT NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1966, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP của ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung quy định về hiệu lực thi hành vào đầu Khoản 4, Mục IV, Tổ chức thực hiện của Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý với nội dung: “4. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó TTg Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- HĐND, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty 91;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Công báo, Website Chính phủ;

- Lưu: VT, VP (TH).

 

BỘ TRƯỞNG
Mai Ái Trực

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1081/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1081/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2007
Ngày hiệu lực18/07/2007
Ngày công báo05/08/2007
Số công báoTừ số 536 đến số 537
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1081/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1081/QĐ-BTNMT bổ sung quy định thời hạn hiệu lực thông tư 07/2007/TT-BTNMT Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1081/QĐ-BTNMT bổ sung quy định thời hạn hiệu lực thông tư 07/2007/TT-BTNMT Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1081/QĐ-BTNMT
       Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
       Người kýMai Ái Trực
       Ngày ban hành18/07/2007
       Ngày hiệu lực18/07/2007
       Ngày công báo05/08/2007
       Số công báoTừ số 536 đến số 537
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1081/QĐ-BTNMT bổ sung quy định thời hạn hiệu lực thông tư 07/2007/TT-BTNMT Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1081/QĐ-BTNMT bổ sung quy định thời hạn hiệu lực thông tư 07/2007/TT-BTNMT Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

           • 18/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/08/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực