Quyết định 1083/QĐ-BTC

Quyết định 1083/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 16/2012/TT-BTC quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1083/QĐ-BTC đính chính Thông tư 16/2012/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1083/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 16/2012/TT-BTC NGÀY 08/02/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số kỹ thuật trình bày văn bản tại Thông tư số 16/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia như sau:

1. Tại Khoản 1 Điều 6 đã in là:

“a. …”

“b. …”

“c. …”

“d. …”

Sửa lại là:

“a) …”

“b) …”

“c) …”

“d) …”

2. Tại Khoản 2 Điều 6 đã in là:

“a. …”

“b. …”

“c. …”

Sửa lại là:

“a) …”

“b) …”

“c) …”

3. Tại Khoản 3 Điều 6 đã in là:

“a. …”

“b. …”

Sửa lại là:

“a) …”

“b) …”

4. Tại Khoản 2 Điều 11 đã in là:

“e) …”

Sửa lại là:

“đ) …”

5. Tại Khoản 1 Điều 13 đã in là:

“d) …”

Sửa lại là:

“c) …”

6. Tại Khoản 2, Điều 13 đã in là:

“- …”

“- …”

“- …”

Sửa lại là:

“a) …”

“b) …”

“c) …”

7. Tại Khoản 2, Điều 15 đã in là:

“- …”

“- …”

“- …”

“- …”

“- …”

Sửa lại là:

“a) …”

“b) …”

“c) …”

“d) …”

“đ) …”

8. Tại Khoản 2, Điều 17 đã in là:

“- …”

“- …”

“- …”

“- …”

Sửa lại là:

“a) …”

“b) …”

“c) …”

“d) …”

9. Tại Khoản 1, Điều 18 đã in là:

“- …”

“- …”

Sửa lại là:

“a) …”

“b) …”

10. Tại Khoản 1, Điều 19 đã in là:

“a. …”

“b. …”

“c. …”

“đ) …”

Sửa lại là:

“a) …”

“b) …”

“c) …”

“d) …”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ thời điểm Thông tư số 16/2012/TT-BTC có hiệu lực và là một phần không tách rời của Thông tư số 16/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc in, phát hành và sử dụng hoá đơn bán hàng dự trữ quốc gia thực hiện đầy đủ các hướng dẫn tại Thông tư số 16/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính và đính chính tại Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; TCDT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1083/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1083/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/05/2012
Ngày hiệu lực26/03/2012
Ngày công báo21/05/2012
Số công báoTừ số 371 đến số 372
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1083/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 1083/QĐ-BTC đính chính Thông tư 16/2012/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1083/QĐ-BTC đính chính Thông tư 16/2012/TT-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1083/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýNguyễn Đức Chi
       Ngày ban hành02/05/2012
       Ngày hiệu lực26/03/2012
       Ngày công báo21/05/2012
       Số công báoTừ số 371 đến số 372
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1083/QĐ-BTC đính chính Thông tư 16/2012/TT-BTC

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1083/QĐ-BTC đính chính Thông tư 16/2012/TT-BTC

          • 02/05/2012

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 21/05/2012

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/03/2012

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực