Quyết định 1083/QĐ-TTg

Quyết định 1083/QĐ-TTg năm 2015 về xuất cấp hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1083/QĐ-TTg 2015 xuất cấp hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1083/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP HÓA CHẤT SÁT TRÙNG TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH PHÚ YÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại văn bản số 2500/UBND-KT ngày 12 tháng 6 năm 2015, ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 5030/BNN-TY ngày 25 tháng 6 năm 2015, Bộ Tài chính tại văn bản số 9208/BTC-TCDT ngày 07 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 20 tấn hóa chất Sodium Chlorite 20% thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên phòng chống dịch bệnh thủy sản.

Việc xuất cấp, quản lý và sử dụng số hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1083/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1083/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2015
Ngày hiệu lực16/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1083/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1083/QĐ-TTg 2015 xuất cấp hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1083/QĐ-TTg 2015 xuất cấp hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1083/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành16/07/2015
        Ngày hiệu lực16/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 1083/QĐ-TTg 2015 xuất cấp hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 1083/QĐ-TTg 2015 xuất cấp hóa chất sát trùng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Phú Yên

             • 16/07/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/07/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực