Quyết định 1083/QĐ-UBND

Quyết định 1083/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 1083/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1083/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC NINH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1004/TTr-SGDĐT ngày 16/7/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Ninh.

(Có Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, tổ chức triển khai Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; các ngành, cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, PVPVX, CVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Phong

 

KẾ HOẠCH

THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BẮC NINH
(Kèm theo Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

Các cấp học

Ngày tựu trường

Ngày thực học

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập

Ngày kết thúc năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp

Giáo dục mầm non

19/8/2019 (thứ Hai)

05/9/2019 (thứ Năm)

05/09/2019

Từ ngày 05/9/2019 đến 03/01/2020; trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ

Từ ngày 06/01/2020 đến 15/5/2020; trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 22/01/2020 (thứ Tư) đến hết ngày 02/02/2020 (Chủ Nhật), tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 09 tháng Giêng năm Canh Tý

15/5/2020

(thứ Sáu)

Trước ngày 31/5/2020

 

Giáo dục tiểu học

19/8/2019 (thứ Hai)

05/9/2019 (thứ Năm)

05/9/2019

Từ ngày 05/9/2019 đến 10/01/2020; trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ

Từ ngày 13/01/2020 đến 15/5/2020; trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 22/01/2020 (thứ Tư) đến hết ngày 02/02/2020 (Chủ nhật), tức từ 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý

15/5/2020

(thứ Sáu)

Trước ngày 31/5/2020

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và bàn giao học sinh lớp 5 lên lớp 6 năm học 2020 - 2021 xong trước ngày 15/6/2020

Giáo dục trung học (THCS, THPT)

12/8/2019 (thứ Hai)

19/8/2019 (thứ Hai)

05/09/2019

Từ ngày 19/8/2019 đến 04/01/2020; trong đó có 19 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ

Từ ngày 06/01/2020 đến 23/5/2020; trong đó có 18 tuần thực học, nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 22/01/2020 (thứ Tư) đến hết ngày 02/02/2020 (Chủ nhật), tức từ 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý

Trước

23/5/2020

(thứ Bẩy)

Trước ngày 31/5/2020

Xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 15/6/2020; tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 xong trước ngày 30/6/2020; thi học sinh giỏi cấp tỉnh vào tháng 3/2020; thi học sinh giỏi quốc gia, thi THPT quốc gia năm 2020 theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT

Giáo dục thường xuyên

 

19/8/2019 (thứ Hai)

05/9/2019 (thứ Năm)

05/09/2019

Từ ngày 05/9/2019 đến 03/01/2020; trong đó có 18 tuần thực học, thời gian còn lại cho các hoạt động tập thể và sơ kết học kỳ

Từ ngày 06/01/2020 đến 15/5/2020; trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 22/01/2020 (thứ Tư) đến hết ngày 02/02/2020 (Chù nhật), tức từ 28 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý

15/5/2020

(thứ Sáu)

Trước ngày 31/5/2020

Thi THPT quốc gia năm 2020 theo văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1083/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1083/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/2019
Ngày hiệu lực18/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1083/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1083/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1083/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1083/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Văn Phong
        Ngày ban hành18/07/2019
        Ngày hiệu lực18/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1083/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1083/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch thời gian năm học giáo dục mầm non phổ thông Bắc Ninh

            • 18/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực