Quyết định 1084/QĐ-UBND

Quyết định 1084/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1084/QĐ-UBND 2014 sửa chữa công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1084/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU DỰ ÁN SỬA CHỮA CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI PHỤC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2013-2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 2 tháng 11 năm 2005 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

Xét đề nghị của Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi tại Công văn số 44/TTr-TTTL ngày 09 tháng 5 năm 2014 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 951/SKHĐT-XDCB ngày 19 tháng 5 năm 2014 về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013- 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014 như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

+ Quyết định số 899/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014, tổng mức đầu tư 2.227.846.000 đồng (hai tỷ, hai trăm hai mươi bảy triệu, tám trăm bốn mươi sáu ngàn đồng chẵn), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 1.931.285.511 đồng.

- Chi phí quản lý dự án: 41.563.489 đồng.

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 127.348.520 đồng.

- Chi phí khác: 21.561.175 đồng.

- Chi phí dự phòng: 106.087.935 đồng.

2. Phần công việc đã thực hiện:

Stt

Tên gói thu

Đơn vị thực hiện

G trị (đồng)

Hình thức lựa chn

Thời gian thực hin

Văn bản phê duyệt

1

Tư vấn khảo sát lập BC KT-ICT

Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng H.X.D

77.802.331

Chỉ định thầu

30 ngày

Chủ đu tư

2

Tư vấn thẩm tra TKKTTC-TDT

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng công trình Vạn Xuân

4.400.000

Chỉ định thầu

30 ngày

Chủ đu tư

Tổng cộng giá trị đã thực hiện: 82.202.331 đồng (tám mươi hai triệu, hai trăm lẻ hai ngàn, ba trăm ba mươi mốt đồng)

3. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí quản lý dự án, chi phí khác và chi phí dự phòng có giá trị 156.209.255 đồng (một trăm năm mươi sáu triệu, hai trăm lẻ chín ngàn, hai trăm năm mươi lăm đồng).

4. Phần kế hoạch đấu thầu:

Stt

Tên gói thu

Giá gói thu (đồng)

Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Thời gian thực hin hp đồng

Loại hp đồng

1

Tư vấn lập HSYC

2.156.921

Chỉ định thầu

Quý 3/2014

20 ngày

Theo tỷ l %

2

Tư vấn đánh giá HSĐX

3.235.381

Tự thực hiện

Quý 3/2014

10 ngày

Theo tỷ l %

3

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

39.753.887

Chỉ định thầu

Quý 3/2014

2 tháng

Theo tỷ l %

4

Bảo him công trình

13.002.714

Chỉ định thầu

Quý 3/2014

2 tháng

Trọn gói

5

Xây dựng công trình

1.931.285.511

Chỉ định thầu

Quý 3/2014

3 tháng

Theo đơn giá cố định

Tổng cộng giá gói thầu: 1.989.434.414 đồng (một tỷ, chín trăm tám mươi chín triệu, bốn trăm ba mươi bốn ngàn, bốn trăm mười bốn đồng)

5. Nguồn tài chính: Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp).

Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi là chủ đầu tư dự án sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014 chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 2. Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi là chủ đầu tư dự án sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2013-2014 có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Thới

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1084/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1084/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2014
Ngày hiệu lực30/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1084/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1084/QĐ-UBND 2014 sửa chữa công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1084/QĐ-UBND 2014 sửa chữa công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1084/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýTrần Ngọc Thới
        Ngày ban hành30/05/2014
        Ngày hiệu lực30/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1084/QĐ-UBND 2014 sửa chữa công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1084/QĐ-UBND 2014 sửa chữa công trình thủy lợi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

            • 30/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực