Quyết định 1084/QĐ-UBND

Quyết định 1084/QĐ-UBND công nhận Trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đạt chuẩn quốc gia năm 2014

Nội dung toàn văn Quyết định 1084/QĐ-UBND công nhận Trường phổ thông Trần Nhật Duật Yên Bái đạt chuẩn quốc gia 2014


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1084/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 10 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRẦN NHẬT DUẬT, HUYỆN YÊN BÌNH ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ vào Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Hội đồng xét đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 56/TTr-HĐ ngày 27 tháng 06 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình đạt chuẩn quốc gia năm 2014.

Điều 2. Trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình có trách nhiệm duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chuẩn trường trung học đạt chuẩn quốc gia trong những năm tiếp theo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình, Trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch văn xã UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Phòng CNTT-Công báo;
- Lưu: VT, XV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Chinh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1084/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1084/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2014
Ngày hiệu lực10/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1084/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1084/QĐ-UBND công nhận Trường phổ thông Trần Nhật Duật Yên Bái đạt chuẩn quốc gia 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1084/QĐ-UBND công nhận Trường phổ thông Trần Nhật Duật Yên Bái đạt chuẩn quốc gia 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1084/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNgô Thị Chinh
        Ngày ban hành10/07/2014
        Ngày hiệu lực10/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1084/QĐ-UBND công nhận Trường phổ thông Trần Nhật Duật Yên Bái đạt chuẩn quốc gia 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1084/QĐ-UBND công nhận Trường phổ thông Trần Nhật Duật Yên Bái đạt chuẩn quốc gia 2014

            • 10/07/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực