Quyết định 109/2008/QĐ-BTC

Quyết định 109/2008/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với gỗ và các mặt hàng bằng gỗ trong biểu thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 109/2008/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu gỗ và các mặt hàng bằng gỗ trong biểu thuế xuất khẩu đã được thay thế bởi Thông tư 216/2009/TT-BTC mức thuế suất biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 109/2008/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu gỗ và các mặt hàng bằng gỗ trong biểu thuế xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 109/2008/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI GỖ VÀ CÁC MẶT HÀNG BẰNG GỖ TRONG BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;
Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 09 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;
Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh các mức thuế suất thuế xuất khẩu áp dụng đối với gỗ và các mặt hàng bằng gỗ thuộc các nhóm: 44.03, 44.04, 44.06, 44.07, 44.08, 44.09, 44.15, 44.16 và 44.18 quy định tại Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế xuất khẩu mới là 0% và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2008.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST .

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/2008/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu109/2008/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2008
Ngày hiệu lực26/12/2008
Ngày công báo11/12/2008
Số công báoTừ số 638 đến số 639
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/2008/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 109/2008/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu gỗ và các mặt hàng bằng gỗ trong biểu thuế xuất khẩu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 109/2008/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu gỗ và các mặt hàng bằng gỗ trong biểu thuế xuất khẩu
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu109/2008/QĐ-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành28/11/2008
     Ngày hiệu lực26/12/2008
     Ngày công báo11/12/2008
     Số công báoTừ số 638 đến số 639
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2010
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 109/2008/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu gỗ và các mặt hàng bằng gỗ trong biểu thuế xuất khẩu

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 109/2008/QĐ-BTC điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu gỗ và các mặt hàng bằng gỗ trong biểu thuế xuất khẩu