Quyết định 1093/QĐ-UBND

Quyết định 1093/QĐ-UBND về công bố đợt 16 danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 1093/QĐ-UBND 2017 thương nhân mua bán hàng hóa cửa khẩu phụ lối mở Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1093/QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 20 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỢT 16 DANH SÁCH THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/20I5;

Căn cứ Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 67/TTr-SCT ngày 16/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố đợt 16 danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn trong năm 2017 (chi tiết như Danh sách kèm theo).

Điều 2. Các thương nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trao đi, mua bán hàng hóa qua biên giới tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg Thông tư số 34/2016/TT-BCT và các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Công Thương, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, Cục Thuế, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, các cơ quan kiểm dịch, Chủ tịch UBND các huyện biên giới, các cơ quan liên quan và các thương nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính;
- Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng cục HQ;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh;
- Vụ TMBG&MN, Cục XNK (Bộ CT);
- Các Sở: KH&ĐT, TC, YT, NN&PTNT;
- PCVP; các phòng CV, TTTH-CB;
- Lưu: VT, KTTH (LC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Trưởng

 

DANH SÁCH

THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC THỰC HIỆN MUA BÁN HÀNG HÓA QUA CÁC CỬA KHẨU PHỤ, LỐI MỞ BIÊN GIỚI TỈNH LẠNG SƠN ĐỢT 16 NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số: 1093/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số TT

Tên thương nhân

Địa chỉ

Điện thoại

Ngành nghề kinh doanh

GCN ĐKKD

Đăng ký của thương nhân

1

Thương nhân Hoàng Văn Nam

Thôn Nà Nưa, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

0987 382 668

Thu mua nông sản, hải sản

Số 14B 8001183 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Tràng Định cấp ngày 21/9/2011

Số 01/ ngày 07/6/2017

2

Công ty TNHH MTV Minh Long Lạng Sơn

Số 145 đường Trần Hưng Đạo, khu dây thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0914 638 666

Xuất nhập khẩu

Số 4900798597 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 31/5/2017

Số 01/ ngày 07/6/2017

3

Công ty CP xuất nhập khẩu thủy hải sản quốc tế Lạng Sơn

Số 06, đường Nguyễn Thế Lộc, P. Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0986 918 111

Kinh doanh thương mại

Số 4900800567 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 15/11/2016

S 01/ngày 25/4/2017

4

Công ty TNHH MTV Thiện Ân LS

Số 91, tổ 01, khối 8, TT Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

0979 875 248

Bán buôn

Số 4900783093 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 19/6/2015

Số 01/ ngày 08/6/2017

5

Thương nhân Nguyễn Duy Hưng

Số 18 đường Chu Văn An, P. Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0919 422 888

Hoa quả

Số 14A8011716 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND TP Lạng Sơn cấp ngày 05/11/2016

Số 01/ ngày 09/6/2017

6

Công ty TNHH Anh Hoa

Số 74B đường Nguyễn Ngọc Sanh, P.5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

0290 2211090

Thương mại xuất nhập khẩu tng hợp

Số 2000505452 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 17/12/2015

Số 02/AH ngày 06/6/2017

7

Thương nhân Phạm Ngọc Mạnh

Số 812 Nguyễn Du, Đông Kinh, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0968 656 388

Buôn bán nông lâm thủy sản

Số 14A8013455 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND TP Lạng Sơn cấp ngày 07/6/2017

Số 01/ ngày 09/6/2017

8

Công ty CP chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Việt Cường

Số 99 ấp Kim Cẩu, xã Vĩnh Trạch, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

0291 3980 332

Chế biến, thương mại XNK tổng hợp

S 1900300449 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 12/4/2005

Số 01/ ngày 06/6/2017

9

Thương nhân Nguyễn Thị Loan

Số 11 ngõ 1 đường Tông Đản, P. Hoàng Văn Thụ, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0982 578 061

Thương nghiệp tng hợp

Số 14A8004744 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND TP Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 30/10/2007

Số 01/ ngày 13/6/2017

10

Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Nga Hòa Phát

Số 06, đường Linh Lang, khu đô thị Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

0902 043 588

Kinh doanh thương mại

Số 4900810075 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp ngày 09/6/2017

S 01/2017

11

Công ty Cổ phần vận chuyển Quốc Tế HTT

Xóm 1, xã Tự Nhện, huyện Thường Tín, TP. Hà Ni

0976 520 998
0971 924 268

Kinh doanh xuất nhập khẩu

S 0107802951 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 12/4/2017

Số 01/2017/HTT ngày 14/6/2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1093/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1093/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2017
Ngày hiệu lực20/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1093/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1093/QĐ-UBND 2017 thương nhân mua bán hàng hóa cửa khẩu phụ lối mở Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1093/QĐ-UBND 2017 thương nhân mua bán hàng hóa cửa khẩu phụ lối mở Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1093/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýNguyễn Công Trưởng
        Ngày ban hành20/06/2017
        Ngày hiệu lực20/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1093/QĐ-UBND 2017 thương nhân mua bán hàng hóa cửa khẩu phụ lối mở Lạng Sơn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1093/QĐ-UBND 2017 thương nhân mua bán hàng hóa cửa khẩu phụ lối mở Lạng Sơn

            • 20/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực