Quyết định 1095/QĐ-BXD

Quyết định 1095/QĐ-BXD đính chính Thông tư 06/2007/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1095/QĐ-BXD đính chính Thông tư 06/2007/TT-BXD Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 1095/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 04 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 06/2007/TT-BXD NGÀY 25/7/2007 CỦA BỘ XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính nội dung phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2007/TT-BXD như sau: đã ghi “”Lo”, “Eo”, “Mo”,…: là các chỉ số giá cơ bản hoặc những giá điều chỉnh, được thể hiện bằng tiền tệ thanh toán tương ứng, mỗi chỉ số hoặc giá được áp dụng cho một loại chi phí tương ứng trong bảng số liệu điều chỉnh vào thời điểm 28 ngày trước ngày khởi công.”, sửa lại là “”Lo”, “Eo”, “Mo”,…: là các chỉ số giá cơ bản hoặc những giá điều chỉnh, được thể hiện bằng tiền tệ thanh toán tương ứng, mỗi chỉ số hoặc giá được áp dụng cho một loại chi phí tương ứng trong bảng số liệu điều chỉnh vào thời điểm 28 ngày trước ngày mở thầu.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP. trực thuộc Trung ương;
- Sở Xây dựng các tỉnh, TP. trực thuộc Trung ương;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Viện KTXD, T400.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Thanh Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1095/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1095/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2008
Ngày hiệu lực04/09/2008
Ngày công báo22/09/2008
Số công báoTừ số 527 đến số 528
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1095/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 1095/QĐ-BXD đính chính Thông tư 06/2007/TT-BXD Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1095/QĐ-BXD đính chính Thông tư 06/2007/TT-BXD Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1095/QĐ-BXD
       Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
       Người kýNguyễn Thanh Minh
       Ngày ban hành04/09/2008
       Ngày hiệu lực04/09/2008
       Ngày công báo22/09/2008
       Số công báoTừ số 527 đến số 528
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1095/QĐ-BXD đính chính Thông tư 06/2007/TT-BXD Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1095/QĐ-BXD đính chính Thông tư 06/2007/TT-BXD Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

           • 04/09/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/09/2008

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/09/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực