Quyết định 1097/1999/QĐ-UB

Quyết định 1097/1999/QĐ-UB quy định về chế độ khen thưởng đối với giáo viên và học sinh giỏi do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1097/1999/QĐ-UB quy định chế độ khen thưởng giáo viên và học sinh giỏi Phú Thọ


UBND TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1097/1999/QĐ-UB

Phú Thọ, ngày 17 tháng 5 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIỎI VÀ HỌC SINH GIỎI

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định chế độ khen thưởng đối với giáo viên giỏi và học sinh giỏi trong các cuộc thi tuyển chọn hàng năm do ngành Giáo dục & Đào tạo tổ chức.

Điều 2: Quy định này được thi hành kể từ năm học 1998-1999. Những quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Tài chính Vật giá và các ngành liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Nho

 

QUY ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

VỀ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN GIỎI, HỌC SINH GIỎI TRONG CÁC CUỘC THI TUYỂN CHỌN HÀNG NĂM DO NGÀNH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỔ CHỨC
(Ban hành kèm theo QĐ số 
1097/1999/QĐ-UB ngày 17/5/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

Để động viên khuyến khích đội ngũ giáo viên giỏi, học sinh giỏi, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 1 số quy định sau:

I. Những quy định chung:

Điều 1: Giáo viên và học sinh giỏi phải qua các kỳ thi tuyển chọn hàng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dưới sự tổ chức chỉ đạo thi tuyển của Sở Giáo dục - Đào tạo và phòng Giáo dục - Đào tạo đối với các cấp: Cơ sở, (trường trực thuộc Sở) huyện, tỉnh và quốc gia. Cấp nào công nhận thì cấp đó khen thưởng. Kinh phí khen thưởng lấy trong định mức kinh phí của ngành Giáo dục - Đào tạo đã được UBND tỉnh giao kế hoạch hàng năm.

Điều 2: Những quy định thực hiện chế độ khen thưởng đối với giáo viên giỏi, học sinh giỏi dưới đây chỉ áp dụng cho khối giáo dục Mầm non và giáo dục Phổ thông. Không áp dụng và thực hiện đối với khối trường Sư phạm, Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề.

II. Những quy định cụ thể:

Điều 3: Đối với giáo viên giỏi đạt giải trong các cuộc thi tuyển chọn giáo viên giỏi hàng năm ở các cấp được thưởng:

1. Giáo viên đạt giải trong kỳ thi chọn giáo viên giỏi cấp cơ sở: Được Hiệu trưởng (đối với các đơn vị trực thuộc Sở) hoặc Trưởng phòng giáo dục (đối với các trường Trung học cơ sở, Tiểu học và Mầm non) tặng giấy khen và thưởng 100.000đ.

2. Giáo viên đạt giải trong kỳ thi chọn giáo viên giỏi cấp huyện (đối với các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) và cấp ngành (đối với các đơn vị trực thuộc Sở); Được Chủ tịch UBND huyện hoặc Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tặng giấy khen và thưởng 200.000đ.

3. Giáo viên đạt giải trong kỳ thi chọn giáo viên giỏi cấp tỉnh. Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và thưởng 400.000đ.

4. Giáo viên đạt giải trong kỳ thi chọn giáo viên giỏi cấp Quốc gia được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và thưởng 800.000đ.

Điều 4: Đối với giáo viên có học sinh đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp được thưởng:

1. Giáo viên có học sinh được chọn đi thi tuyển học sinh giỏi cấp huyện (đối với Trung học cơ sở, Tiểu học) được Hiệu trưởng tặng giấy khen và thưởng 50.000đ.

2. Giáo viên có học sinh thi học sinh giỏi cấp huyện được thưởng:

Giải nhất:

Giải nhì:

Giải ba:

100.000đ/1 học sinh đạt giải.

80.000đ/1 học sinh đạt giải.

60.000đ/1 học sinh đạt giải.

3. Giáo viên có học sinh thi Học sinh giỏi cấp tỉnh được thưởng:

Giải nhất:

Giải nhì:

Giải ba:

Giải khuyến khích:

200.000đ/1 học sinh đạt giải.

150.000đ/1 học sinh đạt giải.

100.000đ/1 học sinh đạt giải.

50.000đ/1 học sinh đạt giải.

4. Giáo viên có học sinh thi Học sinh giỏi Quốc gia được thưởng:

Giải nhất:

Giải nhì:

Giải ba:

Giải khuyến khích:

600.000đ/1 học sinh đạt giải.

500.000đ/1 học sinh đạt giải.

400.000đ/1 học sinh đạt giải.

300.000đ/1 học sinh đạt giải.

5. Giáo viên có học sinh thi học sinh giỏi Quốc tế được thưởng:

Giải nhất:

Giải nhì:

Giải ba:

Bằng khen của Quốc tế:

4.000.000đ/1 học sinh đạt giải.

3.000.000đ/1 học sinh đạt giải.

2.000.000đ/1 học sinh đạt giải.

1.000.000đ/1 học sinh đạt giải.

Điều 5: Học sinh giỏi đạt giải trong các cuộc thi tuyển chọn học sinh giỏi hàng năm được thưởng:

1. Học sinh giỏi cấp cơ sở (trường) là những học sinh trong đội tuyển của trường đi dự thi tuyển chọn ở huyện: Được Hiệu trưởng tặng giấy khen và thưởng 50.000đ.

2. Học sinh giỏi cấp huyện: Được Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo tặng giấy khen và thưởng:

Giải nhất:

Giải nhì:

Giải ba:

Giải khuyến khích:

150.000đ

100.000đ

80.000đ

50.000đ

3. Học sinh giỏi cấp tỉnh: Được Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo tặng giấy khen và thưởng:

Giải nhất:

Giải nhì:

Giải ba:

Giải khuyến khích:

300.000đ

200.000đ

150.000đ

100.000đ

4. Học sinh giỏi Quốc gia: Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và thưởng:

Giải nhất:

Giải nhì:

Giải ba:

Giải khuyến khích:

1.500.000đ

1.000.000đ

600.000đ

400.000đ

5. Học sinh giỏi đạt giải các kỳ thi Quốc tế: Được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và thưởng:

Giải nhất:

Giải nhì:

Giải ba:

Bằng khen Quốc tế:

4.000.000đ

3.000.000đ

2.000.000đ

1.000.000đ

III. Tổ chức thực hiện:

Điều 6: Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo, Sở Tài chính vật giá có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét kịp thời./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1097/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1097/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/1999
Ngày hiệu lực17/05/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
Cập nhật25 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1097/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 1097/1999/QĐ-UB quy định chế độ khen thưởng giáo viên và học sinh giỏi Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1097/1999/QĐ-UB quy định chế độ khen thưởng giáo viên và học sinh giỏi Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1097/1999/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýTrần Nho
        Ngày ban hành17/05/1999
        Ngày hiệu lực17/05/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/01/2012
        Cập nhật25 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1097/1999/QĐ-UB quy định chế độ khen thưởng giáo viên và học sinh giỏi Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1097/1999/QĐ-UB quy định chế độ khen thưởng giáo viên và học sinh giỏi Phú Thọ

            • 17/05/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/05/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực