Quyết định 1097/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 1097/QĐ-BVHTTDL năm 2014 tổ chức soạn thảo Đề án Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng vương và danh nhân anh hùng dân tộc do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1097/QĐ-BVHTTDL Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng vương danh nhân anh hùng dân tộc 2014


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1097/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC SOẠN THẢO ĐỀ ÁN QUY HOẠCH TƯỢNG ĐÀI QUỐC TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ DÂN NHÂN ANH HÙNG DÂN TỘC

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính Phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4611/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2014;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức soạn thảo Đề án Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng vương và danh nhân anh hùng dân tộc thực hiện trong 2 năm từ 2014 đến 2015.

Điều 2. Kinh phí soạn thảo Đề án Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng vương và danh nhân anh hùng dân tộc được cấp theo chế độ hiện hành và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, MTNATL, MĐ (15)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vương Duy Biên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1097/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1097/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2014
Ngày hiệu lực14/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1097/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 1097/QĐ-BVHTTDL Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng vương danh nhân anh hùng dân tộc 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1097/QĐ-BVHTTDL Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng vương danh nhân anh hùng dân tộc 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1097/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Vương Duy Biên
        Ngày ban hành14/04/2014
        Ngày hiệu lực14/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1097/QĐ-BVHTTDL Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng vương danh nhân anh hùng dân tộc 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1097/QĐ-BVHTTDL Quy hoạch tượng đài Quốc tổ Hùng vương danh nhân anh hùng dân tộc 2014

            • 14/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực