Quyết định 11/2004/QĐ-UB

Quyết định 11/2004/QĐ-UB về đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thành Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2004/QĐ-UB đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành Sở Nội vụ Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2004/QĐ-UB

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐỔI TÊN BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN THUỘC UBND TỈNH THÀNH SỞ NỘI VỤ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg ngày 20/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 25/TTr-TCCQ ngày 04/02/2004 của Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh về việc đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh thành Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Đổi tên các chức danh: Trưởng Ban, Phó Trưởng ban, Ban Tổ chức Chính quyền thành Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Nội vụ xác định lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nội vụ trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

T/M UBND TỈNH TUYÊN QUANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/2004
Ngày hiệu lực09/02/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2006
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 11/2004/QĐ-UB đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành Sở Nội vụ Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2004/QĐ-UB đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành Sở Nội vụ Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýLê Thị Quang
        Ngày ban hành09/02/2004
        Ngày hiệu lực09/02/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 09/07/2006
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 11/2004/QĐ-UB đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành Sở Nội vụ Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2004/QĐ-UB đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thành Sở Nội vụ Tuyên Quang

            • 09/02/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/02/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực