Quyết định 11/2005/QĐ-BYT

Quyết định 11/2005/QĐ-BYT ban hành “Quy định về hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào” của Bộ trưởng Bộ Y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2005/QĐ-BYT hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào


BỘ Y TẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ HÀM LƯỢNG 3-MCPD TRONG NƯỚC TƯƠNG, XÌ DẦU, DẦU HÀO”

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15/5/2003 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Y tế và Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Khoa học và Đào tạo; Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng y tế ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Trần Chí Liêm

QUY ĐỊNH

VỀ HÀM LƯỢNG 3-MCPD (3-MONOCLO PROPAN-1,2- DIOL) TRONG NƯỚC TƯƠNG, XÌ DẦU, DẦU HÀO.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BYT ngày 25 tháng03 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Điều1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh về hàm lượng 3-MCPD (3-monoclo propan-1,2- diol) trong nước tương, xì dầu, dầu hào.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu nước tương, xì dầu, dầu hào tại Việt Nam.

Điều 3. Giới hạn tối đa hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào và phương pháp thử

1.Giới hạn tối đa của Hàm lượng 3-MCPD không vượt quá 1 mg/kg.

2. Phương pháp thử: Xác định 3-MCPD theo 52 TCN – TQTP 0010: 2004 – Thường quy kỹ thuật xác định 3-Monoclo Propan 1,2-Diol (3-MCPD) trong nước chấm có nguồn gốc thực vật.

Điều 4. Yêu cầu đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu nước tương, xì dầu, dầu hào

1.Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh loại sản phẩm nước tương, xì dầu, dầu hào phải tuân theo các tiêu chuẩn, quy định của pháp luật về việc bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; và phải bảo đảm hàm lượng 3-MCPD trong sản phẩm theo đúng Quy định này.

2.Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu loại sản phẩm này, ngoài việc tuân theo các quy địnhcủa pháo luật Việt Nam còn phải xuất trình các bằng chứng (của nước xuất khẩu) để chứng minh là sản phẩm đó không chứa 3-MCPD vượt quá giới hạn tối đa cho phép theo Quy định này. Trong trường hợp, không có bằng chứng để chứng minh thì các cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu phân tích xác định 3-MCPD, nếu hàm lượng 3- MCPD vượt quá giới hạn cho phép thìkhông cho nhập khẩu lô hàng đó.

 

 

K.T BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
 Trần Chí Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2005/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2005/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2005
Ngày hiệu lực27/04/2005
Ngày công báo12/04/2005
Số công báoTừ số 9 đến số 10
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2005/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 11/2005/QĐ-BYT hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2005/QĐ-BYT hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2005/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrần Chí Liêm
        Ngày ban hành25/03/2005
        Ngày hiệu lực27/04/2005
        Ngày công báo12/04/2005
        Số công báoTừ số 9 đến số 10
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 11/2005/QĐ-BYT hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2005/QĐ-BYT hàm lượng 3-MCPD trong nước tương, xì dầu, dầu hào

            • 25/03/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/04/2005

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/04/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực