Quyết định 11/2007/QĐ-BTC

Quyết định 11/2007/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 để đầu tư một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2007/QĐ-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 đầu tư công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng đất nước


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỢT V NĂM 2007 ĐỂ ĐẦU TƯ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THUỶ LỢI QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT  NƯỚC

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 141/2003/NĐ-CP ngày 20/11/2003 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương;
Căn cứ Quyết định số 235/2003/QĐ-TTg ngày 13/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, th ủy lợi quan trọng của đất nước;
Căn cứ Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành và sử dụng trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010;
Căn cứ Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính  hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước;
Căn cứ Thông tư số 103/2006/TT-BTC ngày 02/11/2006 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2003/TT-BTC ngày 16/9/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 5/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước;
Theo đề nghị của Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước với tổng số tiền là 22.000 tỷ đồng Việt Nam.

Điều 2. Đồng tiền phát hành: Trái phiếu Chính phủ được phát hành và thanh toán bằng tiền Việt , dưới hình thức chứng chỉ hoặc ghi sổ.

Điều 3. Kỳ hạn trái phiếu: 5 năm, 7 năm, 10 năm, 15 năm.

Điều 4. Thời gian phát hành: Từ ngày 15/3/2007 đến hết 31/12/2007.

Điều 5.  Trái phiếu Chính phủ đợt V/2007 chỉ phát hành qua kênh đấu thầu, bảo lãnh và Bảo hiểm Xã hội mua, không phát hành trực tiếp (bán lẻ) qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Giao Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn chi tiết và tổ chức thực hiện huy động theo tiến độ giải ngân vốn trái phiếu Chính phủ.

Điều 6.  Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Vũ Văn Ninh

 

(Công báo số 262+263 ngày 08/4/2007)

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2007
Ngày hiệu lực23/04/2007
Ngày công báo08/04/2007
Số công báoTừ số 262 đến số 263
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 11/2007/QĐ-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 đầu tư công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng đất nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2007/QĐ-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 đầu tư công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng đất nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2007/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành13/03/2007
        Ngày hiệu lực23/04/2007
        Ngày công báo08/04/2007
        Số công báoTừ số 262 đến số 263
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 11/2007/QĐ-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 đầu tư công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng đất nước

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2007/QĐ-BTC phát hành trái phiếu Chính phủ đợt V năm 2007 đầu tư công trình giao thông thuỷ lợi quan trọng đất nước

            • 13/03/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/04/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/04/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực