Quyết định 11/2007/QĐ-BTM

Quyết định 11/2007/QĐ-BTM ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quản lý thị trường" do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2007/QĐ-BTM Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quản lý thị trường


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2007/QĐ-BTM

Hà Nội , ngày 05 tháng 06 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG"

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005 và Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật này;
Sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Văn bản số 961/BTĐKT-V2 ngày 04 tháng 06 năm 2007 và theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Thường trực Thi đua - Khen thưởng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường" để tặng cho cá nhân có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của lực lượng Quản lý thị trường.

Điều 2. Việc xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường" thực hiện theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường" do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thương mại (Thương mại - Du lịch) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường và Thường trực Thi đua - Khen thưởng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                               

 

BỘ TRƯỞNG
Trương Đình Tuyển

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2007/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2007/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2007
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2007/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 11/2007/QĐ-BTM Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quản lý thị trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2007/QĐ-BTM Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quản lý thị trường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2007/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýTrương Đình Tuyển
        Ngày ban hành05/06/2007
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 11/2007/QĐ-BTM Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quản lý thị trường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2007/QĐ-BTM Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Quản lý thị trường

            • 05/06/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực