Quyết định 11/2008/QĐ-BKHCN

Quyết định 11/2008/QĐ-BKHCN sửa đổi “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Quyết định 11/2008/QĐ-BKHCN bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định" kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN đã được thay thế bởi Thông tư 23/2013/TT-BKHCN đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và được áp dụng kể từ ngày 15/11/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2008/QĐ-BKHCN bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định" kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 11/2008/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG “DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN ĐO PHẢI KIỂM ĐỊNH” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 13/2007/QĐ-BKHCN NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Pháp lệnh Đo lường ngày 06 tháng 10 năm 1999;
Căn cứ Nghị định 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung đoạn “Chu kỳ kiểm định của từng loại phương tiện đo trong bảng trên được quy định trong Quy trình kiểm định tương ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành” quy định tại mục 1 của “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định” ban hành kèm theo Quyết định số 13/2007/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

“Chu kỳ kiểm định và việc kiểm định từng loại phương tiện đo trong bảng trên thực hiện theo Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam về quy trình kiểm định hiện hành”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Viện KSND Tối cao;
- Toà án ND Tối cao;
- Cục kiểm tra văn bản -Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2008/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2008/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2008
Ngày hiệu lực02/10/2008
Ngày công báo17/09/2008
Số công báoTừ số 519 đến số 520
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2008/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 11/2008/QĐ-BKHCN bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định" kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2008/QĐ-BKHCN bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định" kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2008/QĐ-BKHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
       Người kýTrần Quốc Thắng
       Ngày ban hành29/08/2008
       Ngày hiệu lực02/10/2008
       Ngày công báo17/09/2008
       Số công báoTừ số 519 đến số 520
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/11/2013
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2008/QĐ-BKHCN bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định" kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2008/QĐ-BKHCN bổ sung “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định" kèm theo Quyết định 13/2007/QĐ-BKHCN