Quyết định 11/2011/QĐ-UBND

Quyết định 11/2011/QĐ-UBND điều chỉnh đề án đào tạo và hỗ trợ kinh phí cho thí sinh trúng tuyển Đại học Y, Dược diện đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng giai đoạn 2009 - 2020 kèm theo Quyết định 378/2008/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2011/QĐ-UBND kinh phí thí sinh trúng tuyển đại học tỉnh Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2011/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 04 tháng 4 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 378/2008/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC Y, DƯỢC DIỆN ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUY THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG GIAI ĐOẠN 2009 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ công văn số 07/HĐND-VP ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ý kiến đối với Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ công văn số 01/VHXH-HĐND ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thẩm tra Tờ trình số 24/TTr-UBND;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 235/TTr-SYT ngày 15 tháng 02 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí trong Đề án Đào tạo và hỗ trợ kinh phí cho các thí sinh trúng tuyển Đại học Y, Dược diện đào tạo hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng giai đoạn 2009 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 378/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Điều chỉnh điểm b khoản 3 Điều 1 Quyết định số 378/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận: “Hỗ trợ tiền sinh hoạt phí hằng tháng (tính 10 tháng trong năm) bằng 100% mức lương tối thiểu theo lộ trình cải cách tiền lương của Nhà nước đối với cán bộ, công chức Nhà nước”.

2. Điều chỉnh điểm c khoản 2 Phần thứ IV trong Đề án (kinh phí đào tạo giai đoạn 2009 - 2020): “Chi sinh hoạt phí = mức lương tối thiểu của Nhà nước (tùy theo từng năm) x 100%.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 378/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2011/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2011/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2011
Ngày hiệu lực14/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2011/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2011/QĐ-UBND kinh phí thí sinh trúng tuyển đại học tỉnh Ninh Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2011/QĐ-UBND kinh phí thí sinh trúng tuyển đại học tỉnh Ninh Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2011/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
       Người kýVõ Đại
       Ngày ban hành04/04/2011
       Ngày hiệu lực14/04/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 11/2011/QĐ-UBND kinh phí thí sinh trúng tuyển đại học tỉnh Ninh Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2011/QĐ-UBND kinh phí thí sinh trúng tuyển đại học tỉnh Ninh Thuận

           • 04/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực