Quyết định 11/2013/QĐ-UBND

Quyết định 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi mức hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh gây ra quy định tại Quyết định 32/2012/QĐ-UBND do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2012/QĐ-UBND tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2013/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 03 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ SẢN XUẤT BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, LŨ LỤT VÀ DỊCH BỆNH GÂY RA QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 32/2012/QĐ-UBND NGÀY 10/8/2012 CỦA UBND TỈNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Thông tư số 33/2013/TT-BTC ngày 21/3/2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung Điều 2 Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Căn cứ Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh về ban hành mức hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ sản xuất, tàu thuyền bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt và dịch bệnh gây ra;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định mức hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, bão lụt và dịch bệnh gây ra được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2013/TT-BTC ngày 21/3/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ đối với diện tích cây trồng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm:

STT

Đối tượng được hỗ trợ

ĐVT

Thiệt hại hơn 70%

Thiệt hại từ 30% - 70%

1

Diện tích gieo cây lúa thuần

đồng/ha

2.000.000

1.000.000

2

Diện tích mạ lúa thuần

đồng/ha

20.000.000

10.000.000

3

Diện tích cây lúa lai

đồng/ha

3.000.000

1.500.000

4

Diện tích mạ lúa lai

đồng/ha

30.000.000

15.000.000

5

Diện tích ngô và rau màu các loại

đồng/ha

2.000.000

1.000.000

6

Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

đồng/ha

4.000.000

2.000.000

2. Hỗ trợ vật nuôi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm:

Đơn vị tính: đồng/con

Đối tượng được hỗ trợ

Mức hỗ trợ

a. Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng)

18.000

b. Heo

750.000

c. Trâu, bò, ngựa

4.000.000

d. Hươu, nai, cừu, dê

2.000.000

3. Hỗ trợ đối với nuôi trồng thủy, hải sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm:

STT

Đối tượng được hỗ trợ

ĐVT

Thiệt hại hơn 70%

Thiệt hại từ 30% - 70%

1

Diện tích nuôi cá truyền thống bị thiệt hại

đồng/ha

7.000.000 - 10.000.000

3.000.000 - 7.000.000

2

Diện tích tôm nuôi quảng canh bị thiệt hại

đồng/ha

4.000.000 - 6.000.000

2.000.000 - 4.000.000

3

Diện tích nuôi tôm sú thâm canh bị thiệt hại

đồng/ha

6.000.000 - 8.000.000

4.000.000 - 6.000.000

4

Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh bị thiệt hại

đồng/ha

20.000.000 - 30.000.000

10.000.000 - 20.000.000

5

Diện tích nuôi ngao bị thiệt hại

đồng/ha

40.000.000 - 60.000.000

20.000.000 - 40.000.000

6

Diện tích nuôi cá tra bị thiệt hại

đồng/ha

20.000.000 - 30.000.000

10.000.000 - 20.000.000

7

Lồng, bè nuôi bị thiệt hại

đ/100m3

7.000.000 - 10.000.000

3.000.000 - 7.000.000

Điều 2. Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp Sở Tài chính theo chức năng được giao hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố việc thực hiện, đồng thời đề xuất vận dụng hỗ trợ cho các hộ nuôi loại thủy sản cùng nhóm đối tượng, nhưng không vượt quá mức hỗ trợ được quy định nêu trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định mức hỗ trợ nêu trên được thực hiện từ ngày 01/01/2013.

Điều 4. Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/06/2013
Ngày hiệu lực03/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2012/QĐ-UBND tỉnh Bình Định


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2012/QĐ-UBND tỉnh Bình Định
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu11/2013/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýLê Hữu Lộc
     Ngày ban hành03/06/2013
     Ngày hiệu lực03/06/2013
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật8 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2012/QĐ-UBND tỉnh Bình Định

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/2012/QĐ-UBND tỉnh Bình Định