Quyết định 11/2017/QĐ-UBND

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2017/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CẤP THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận, huyện cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho các tổ chức, cá nhân (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI) đăng ký hoạt động kinh doanh karaoke thuộc địa bàn quản lý theo quy định (trừ các cơ sở lưu trú du lịch đã được xếp hạng sao hoặc hạng cao cấp).

Điều 2. Nhiệm vụ của các sở, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Hướng dẫn, thống nhất nghiệp vụ cấp giấy phép kinh doanh karaoke cho Ủy ban nhân dân quận, huyện.

b) Đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố; chủ trì hoặc phối hợp kiểm tra, thanh tra công tác cấp giấy phép kinh doanh karaoke của Ủy ban nhân dân quận, huyện; việc chấp hành các quy định về điều kiện kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh karaoke; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động kinh doanh karaoke theo thẩm quyền.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an thành phố, Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh ka raoke.

3. Công an thành phố

a) Chủ trì tiếp nhận, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh karaoke.

b) Định kỳ kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra liên ngành của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự trong hoạt động kinh doanh karaoke theo thẩm quyền; đồng thời, xử lý và báo cáo kết quả các trường hợp vi phạm về Ủy ban nhân dân thành phố để nắm, chỉ đạo.

4. Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố

a) Chủ trì tiếp nhận, kiểm tra Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở karaoke thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; cấp biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo thẩm quyền.

b) Chủ trì kiểm tra định kỳ hoặc phối hợp kiểm tra liên ngành các tổ chức, cá nhân chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trong hoạt động kinh doanh karaoke theo thẩm quyền; đồng thời, xử lý và gửi báo cáo kết quả các trường hợp vi phạm về Ủy ban nhân dân thành phố để nắm, chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp.

5. Ủy ban nhân dân quận, huyện

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý.

b) Chịu trách nhiệm củng cố tổ chức, phân công trách nhiệm cho đơn vị chuyên môn trực thuộc thực hiện việc thẩm định điều kiện và cấp giấy phép kinh doanh karaoke theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố tại Quyết định này.

c) Tăng cường các mô hình, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại các địa điểm kinh doanh karaoke ở địa phương; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh karaoke theo thẩm quyền và thông báo kết quả xử lý vi phạm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

d) Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh karaoke.

đ) Chịu trách nhiệm báo cáo hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về tình hình quản lý, cấp phép, xử lý vi phạm hoạt động karaoke về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

e) Rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh quy hoạch karaoke trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2017.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành21/11/2017
        Ngày hiệu lực01/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 11/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke Cần Thơ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2017/QĐ-UBND phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh karaoke Cần Thơ

            • 21/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực