Quyết định 11/QĐ-TTKT

Quyết định 11/QĐ-TTKT năm 2008 áp dụng biểu mẫu trong Phòng Thử nghiệm và Đo lường vô tuyến điện do Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Cục Tần số vô tuyến điện ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 11/QĐ-TTKT năm 2008 áp dụng biểu mẫu trong Phòng Thử nghiệm Đo lường


CỤC TẦN SỐ VTĐ
TRUNG TÂM KỸ THUẬT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 11/QĐ-TTKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ÁP DỤNG CÁC BIỂU MẪU TRONG PHÒNG THỬ NGHIỆM VÀ ĐO LƯỜNG VTĐ

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KỸ THUẬT

Căn cứ Quyết định số 88/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tần số Vô tuyến điện;

Căn cứ Quyết định số 1931/QĐ-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật trực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Đo lường - Thử nghiệm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này một số Biểu mẫu áp dụng trong Phòng Đo lường - Thử nghiệm. Danh sách các Biểu mẫu này được nêu trong Phụ lục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Biểu mẫu cũ có tên trùng với trùng với các Biểu mẫu trong danh sách này được bãi bỏ.

Điều 3. Trưởng Phòng Đo lường - Thử nghiệm và Trưởng các đơn vị thuộc Trung tâm Kỹ thuật chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VT

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Sỹ Thuyết

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-TTKT ngày 26 tháng 12 năm 2008)

TT

Biểu mẫu

Ký  hiệu

Số trang

1.

Cam kết bảo mật

TTKT/BM/01.1

01

2.

Phiếu phân phối tài liệu

TTKT/BM/02.1

01

3.

Phiếu theo dõi tài liệu

TTKT/BM/03.1

01

4.

Phiếu yêu cầu thử nghiệm

TTKT/BM/04.1

01

5.

Phiếu yêu cầu hiệu chuẩn

TTKT/BM/04.2

01

6.

Tờ trình mua vật tư, thiết bị

TTKT/BM/05.1

01

7.

Phiếu theo dõi nhà cung ứng

TTKT/BM/05.2

01

8.

Biên bản bàn giao thiết bị

TTKT/BM/05.3

02

9.

Biên bản nghiệm thu thiết bị

TTKT/BM/05.4

01

10.

Biên bản giải quyết khiếu nại

TTKT/BM/06.1

01

11.

Phiếu điều tra sự thỏa mãn của khách hàng

TTKT/BM/06.2

01

12.

Biên bản kiểm soát chất lượng nội bộ

TTKT/BM/07.1

01

13.

Báo cáo hành động khắc phục

TTKT/BM/08.1

01

14.

Kế hoạch hành động phòng ngừa

TTKT/BM/09.1

01

15.

Báo cáo hành động phòng ngừa

TTKT/BM/09.2

01

16.

Biên bản huỷ tài liệu

TTKT/BM/10.1

01

17.

Kế hoạch đánh giá nội bộ

TTKT/BM/11.1

01

18.

Chương trình đánh giá nội bộ

TTKT/BM/11.2

01

19.

Biên bản đánh giá nội bộ

TTKT/BM/11.3

02

20.

Chương trình xem xét của lãnh đạo

TTKT/BM/12.1

01

21.

Biên bản xem xét của lãnh đạo

TTKT/BM/12.2

01

22

Kế hoạch đào tạo nhân viên

TTKT/BM/13.1

01

23.

Phiếu đánh giá kết quả đào tạo

TTKT/BM/13.2

01

24.

Hồ sơ nhân viên

TTKT/BM/13.3

02

25.

Báo cáo thu hoạch

TTKT/BM/13.4

01

26.

Phiếu theo dõi tiện nghi và điều kiện môi trường

TTKT/BM/14.1

01

27.

Quyết định phê duyệt phương pháp TN/HC tại PTN

TTKT/BM/15.1

01

28.

Nhãn sử dụng thiết bị

TTKT/BM/17.1

01

29.

Nhãn không sử dụng thiết bị

TTKT/BM/17.2

01

30.

Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị

TTKT/BM/17.3

01

31.

Chương trình hiệu chuẩn thiết bị

TTKT/BM/17.4

01

32.

Phiếu đề nghị sửa chữa, bảo trì thiết bị

TTKT/BM/17.5

01

33.

Kế hoạch bảo trì thiết bị

TTKT/BM/17.6

01

34.

Phiếu theo dõi thiết bị

TTKT/BM/17.7

06

35.

Phiếu nhận mẫu

TTKT/BM/18.1

01

36.

Phiếu trả mẫu

TTKT/BM/18.2

01

37.

Nhãn kiểm soát mẫu

TTKT/BM/18.3

01

38.

Phiếu theo dõi kết quả so sánh liên phòng

TTKT/BM/20.1

01

39.

Kế hoạch đảm bảo chất lượng kết quả TN và HC

TTKT/BM/20.2

01

40.

Thông báo chương trình đảm bảo chất lượng nội bộ

TTKT/BM/20.3

01

41.

Phiếu theo dõi kết quả đảm bảo chất lượng

TTKT/BM/20.4

01

42.

Biên bản thử nghiệm

TTKT/BM/22.1

01

43.

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn

TTKT/BM/22.2

01

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/QĐ-TTKT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/QĐ-TTKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2008
Ngày hiệu lực26/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/QĐ-TTKT

Lược đồ Quyết định 11/QĐ-TTKT năm 2008 áp dụng biểu mẫu trong Phòng Thử nghiệm Đo lường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/QĐ-TTKT năm 2008 áp dụng biểu mẫu trong Phòng Thử nghiệm Đo lường
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/QĐ-TTKT
        Cơ quan ban hànhTrung tâm kỹ thuật Cục tần số VTĐ
        Người kýNguyễn Sỹ Thuyết
        Ngày ban hành26/12/2008
        Ngày hiệu lực26/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 11/QĐ-TTKT năm 2008 áp dụng biểu mẫu trong Phòng Thử nghiệm Đo lường

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/QĐ-TTKT năm 2008 áp dụng biểu mẫu trong Phòng Thử nghiệm Đo lường

            • 26/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực