Quyết định 11/QĐ-UBND

Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 02 tháng 01 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên tại Tờ trình số 241/TTr-SKHĐT-VP ngày 24 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

STT

Tên thủ tục hành chính

I

LĨNH VỰC QUY HOẠCH

1

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án quy hoạch

 

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02/01/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)

I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH

1. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án quy hoạch

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.

- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h - 11h30. Chiều từ 13h30 - 17h (trừ chiều thứ Bảy, ngày Chủ nhật và Lễ, Tết).

Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:

- Nộp giấy biên nhận.

- Ký nhận kết quả: Quyết định phê duyệt.

* Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án quy hoạch (02 bản chính).

(Các loại dự án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh: Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp huyện, thị xã, thành phố; quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm)

- Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán (02 bản sao được chứng thực).

- Biên bản họp Hội đồng thẩm định (01 bản chính, 01 bản sao).

- Báo cáo quy hoạch (02 bộ).

- Báo cáo tóm tắt quy hoạch (02 bộ).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

* Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 30 ngày, tại Văn phòng UBND tỉnh 05 ngày).

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức hoặc cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Phú Yên.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên.

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành có liên quan.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch của UBND tỉnh.

* Lệ phí: Không.

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Thông tư số 01/2007/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

- Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 07/02/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2013
Ngày hiệu lực02/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýPhạm Đình Cự
        Ngày ban hành02/01/2013
        Ngày hiệu lực02/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư

            • 02/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực