Quyết định 110/2000/QĐ-TTg

Quyết định 110/2000/QĐ-TTg chuyển Nhà máy Thuốc lá An Giang và Công ty Sản xuất kinh doanh Dịch vụ tổng hợp Tân Trụ về làm doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 110/2000/QĐ-TTg chuyển Nhà máy Thuốc lá An Giang Cty SXKD DV tổng hợp Tân Trụ làm doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Thuốc lá VN


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 110/2000/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY THUỐC LÁ AN GIANG VÀ CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ TỔNG HỢP TÂN TRỤ VỀ LÀM DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, ủy ban nhân dân tỉnh Long An và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Nhà máy Thuốc lá An Giang (thuộc ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) và Công ty Sản xuất kinh doanh Dịch vụ tổng hợp Tân Trụ (thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Long An) về làm doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và ủy ban nhân dân tỉnh Long An thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận Nhà máy Thuốc lá An Giang và Công ty Sản xuất kinh doanh Dịch vụ tổng hợp Tân Trụ theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Long An và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Công nghiệp,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- UBND các tỉnh : An Giang, Long An,
- TCT Thuốc lá Việt Nam,
- VPCP : BTCN , các PCN,
các Vụ : TH, KTTH, CN,
- Lưu : ĐMDN (3b),Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 110/2000/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu110/2000/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2000
Ngày hiệu lực05/10/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 110/2000/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 110/2000/QĐ-TTg chuyển Nhà máy Thuốc lá An Giang Cty SXKD DV tổng hợp Tân Trụ làm doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Thuốc lá VN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 110/2000/QĐ-TTg chuyển Nhà máy Thuốc lá An Giang Cty SXKD DV tổng hợp Tân Trụ làm doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Thuốc lá VN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu110/2000/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành20/09/2000
        Ngày hiệu lực05/10/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 110/2000/QĐ-TTg chuyển Nhà máy Thuốc lá An Giang Cty SXKD DV tổng hợp Tân Trụ làm doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Thuốc lá VN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 110/2000/QĐ-TTg chuyển Nhà máy Thuốc lá An Giang Cty SXKD DV tổng hợp Tân Trụ làm doanh nghiệp thành viên Tổng công ty Thuốc lá VN

            • 20/09/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực