Quyết định 1105/QĐ-UBND

Quyết định 1105/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 1105/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch karaoke vũ trường Khánh Hòa 2014-2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1105/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA GIAI ĐOẠN 2014-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014-2020”, gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm từng bước đưa hoạt động karaoke, vũ trường vào nề nếp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thực hiện nghiêm túc quy định hiện hành của pháp luật về kinh doanh các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa công cộng, đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; tạo môi trường giải trí văn hóa và xây dựng các cơ sở kinh doanh có chất lượng cao, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước thuận lợi, chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời mọi hành vi lợi dụng kinh doanh dịch vụ văn hóa để hoạt động phi pháp, dẫn đến các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng xấu đến môi trường văn hóa.

2. Yêu cầu

Phù hợp quy hoạch phát triển đô thị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ nay đến năm 2020, trong đó chú trọng đến các yêu cầu giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nhu cầu phát triển du lịch, nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ở từng khu vực.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm; nâng cao vai trò trách nhiệm của các cơ quan trong việc quản lý các hoạt động văn hóa công cộng; đảm bảo phát triển văn hóa theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi áp dụng

Quy hoạch này áp dụng đối với hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Hoạt động karaoke ở các hộ gia đình, các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, xã hội và các câu lạc bộ khiêu vũ phục vụ nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy hoạch này.

2. Đối tượng áp dụng

Các khách sạn, khu du lịch, khu vui chơi, giải trí, câu lạc bộ, nhà văn hóa, trung tâm văn hóa và các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường.

III. QUY HOẠCH

1. Khu vực, trục đường được kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Là khu vực, trục đường thuộc quy hoạch đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, vui chơi giải trí; khu vực sản xuất, kinh doanh và đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 24 và Khoản 4, Điều 30 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

2. Khu vực trục đường hạn chế, không khuyến khích phát triển kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

Là khu vực, trục đường chỉ cho phép một số lượng nhất định cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, không được phép phát triển thêm, bao gồm:

Các khu vực, trục đường có các cơ quan đơn vị làm việc ngoài quy định tại Điều 24 và Điều 30 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và các khu vực sinh hoạt, nghỉ ngơi, nơi thăm viếng, tưởng niệm cần sự yên tĩnh;

Khu vực, trục đường thường tổ chức các hoạt động chính trị; nơi thường tổ chức các nghi lễ truyền thống của địa phương hoặc nơi đang có dự kiến xây dựng trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, cơ quan nhà nước theo quy hoạch phát triển đô thị của địa phương;

Khu vực, trục đường không thuận tiện cho các hoạt động cấp cứu, phòng chống cháy nổ;

Là các khu vực, trục đường có quy hoạch xây dựng các công trình trọng điểm; trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa, cơ quan hành chính nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 và Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP .

3. Số lượng cơ sở hoạt động karaoke, vũ trường được quy hoạch

Thứ tự

Đơn vị hành chính

Karaoke

Vũ trường

Hiện có

Quy hoạch

Hiện có

Quy hoạch

1

Thành phố Nha Trang

48

100

02

06

2

Thành phố Cam Ranh

44

90

0

04

3

Thị xã Ninh Hòa

30

60

0

02

4

Huyện Diên Khánh

19

40

0

02

5

Huyện Cam Lâm

14

30

0

02

6

Huyện Vạn Ninh

18

40

0

02

7

Huyện Khánh Sơn

04

10

0

01

8

Huyện Khánh Vĩnh

06

15

0

01

(Số cơ sở hiện có là số cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường đã được cấp Giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường đang còn hiệu lực và các cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện kinh doanh theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP và Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

4. Quy hoạch cụ thể các khu vực, trục đường hạn chế, không khuyến khích kinh doanh karaoke, vũ trường tại thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, huyện Cam Lâm và huyện Vạn Ninh như sau:

4.1. Thành phố Nha Trang

Bao gồm 15 trục đường sau: Tô Hiệu, Nguyễn Đức Cảnh, Bạch Đằng, Lạc Long Quân, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thiện Thuật, Mai Xuân Thưởng, Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Quang Trung, Lý Tự Trọng, Yersin, Pasteur, Trần Quý Cáp.

4.2. Thị xã Ninh Hòa

Đường Đinh Tiên Hoàng từ giáp đường Trần Quý Cáp đến Quốc lộ 1A;

Đường Trần Quý Cáp từ Ngã Ba Trong đến Ngã Ba Ngoài;

Đường Nguyễn Huệ: Đoạn từ gác chắn đường sắt đến Ngã Tư Trung Tâm;

Đường Nguyễn Thị Ngọc Oanh.

4.3. Huyện Cam Lâm

Đường vào Nhà thờ Hòa Yên;

Đường vào Nhà thờ Hòa Nghĩa.

4.4. Huyện Vạn Ninh

Đường Hùng Vương đoạn từ chắn Giã đến cách Trường Trung học cơ sở Văn Lang 200 mét.

Điều 2. Quy định trách nhiệm thực hiện quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2014-2020 như sau:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Quy hoạch này và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan về lĩnh vực karaoke, vũ trường; cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường theo thẩm quyền; kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường; xác minh và giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn và thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật và quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định này.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke theo thẩm quyền; kiểm tra việc chấp hành pháp luật và xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường; xác minh và giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền;

Căn cứ quy hoạch karaoke, vũ trường của tỉnh để điều chỉnh quy hoạch karaoke, vũ trường của cấp mình cho phù hợp;

Định kỳ hàng năm đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch tại địa phương; đề xuất bổ sung, xây dựng quy hoạch, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để có cơ sở bổ sung sửa đổi phù hợp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và chủ các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1105/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1105/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1105/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1105/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch karaoke vũ trường Khánh Hòa 2014-2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1105/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch karaoke vũ trường Khánh Hòa 2014-2020
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1105/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýLê Xuân Thân
        Ngày ban hành05/05/2014
        Ngày hiệu lực05/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1105/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch karaoke vũ trường Khánh Hòa 2014-2020

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1105/QĐ-UBND 2014 Quy hoạch karaoke vũ trường Khánh Hòa 2014-2020

            • 05/05/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/05/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực