Quyết định 1106/QĐ-BCT

Quyết định 1106/QĐ-BCT công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4 năm 2020 do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1106/QĐ-BCT 2020 công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1106/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ HẠN NGẠCH XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG GẠO TRONG THÁNG 4 NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2827/VPCP-KTTH ngày 10 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu gạo trong bối cảnh dịch bệnh và hạn hán, xâm nhập mặn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo

Áp dụng hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo (mã HS 10.06) trong tháng 4 năm 2020 là 400.000 tấn.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý hạn ngạch

a) Thương nhân đăng ký tờ khai hải quan trước sẽ được trừ vào hạn ngạch xuất khẩu trước. Số lượng khai trên tờ khai hải quan đã đăng ký sẽ được trừ lùi vào số lượng được phép xuất khẩu trong tháng 4. Trường hợp tờ khai hải quan không còn giá trị làm thủ tục hoặc số lượng thực xuất ít hơn số lượng đã khai hải quan thì số dư sẽ được cộng trở lại số lượng được phép xuất khẩu trong tháng 4.

b) Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan cho tới khi tổng số lượng đăng ký xuất khẩu của các tờ khai chạm mốc 400.000 tấn (tờ khai hải quan có số lượng vượt quá mốc 400.000 tấn sẽ không có giá trị làm thủ tục hải quan). Trường hợp tờ khai hải quan không còn giá trị làm thủ tục hoặc số lượng thực xuất ít hơn số lượng đã khai hải quan thì số dư sẽ được cộng trở lại số lượng được phép xuất khẩu trong tháng 4.

Điều 3. Cửa khẩu xuất khẩu

Chỉ cho phép xuất khẩu gạo qua cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, đường hàng không).

Điều 4. Quyết định này không áp dụng đối với các trường hợp sau:

a) Xuất khẩu cung ứng cho tàu biển xuất cảnh để phục vụ cho sinh hoạt của thủy thủ trên tàu (không quá 30kg/1 thủy thủ).

b) Xuất nhập khẩu tại chỗ hoặc xuất khẩu cho doanh nghiệp chế xuất phục vụ cho sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp chế xuất.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ 0h ngày 11 tháng 4 năm 2020.

Điều 6. Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các đ/c PTTg (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- VPTW Đảng, Ban Kinh tế TW
- Các Bộ: NN&PTNT, TC, TP
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- SCT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, XNK.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1106/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1106/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2020
Ngày hiệu lực11/04/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(12/04/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1106/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 1106/QĐ-BCT 2020 công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1106/QĐ-BCT 2020 công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1106/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýTrần Tuấn Anh
        Ngày ban hành10/04/2020
        Ngày hiệu lực11/04/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (12/04/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1106/QĐ-BCT 2020 công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1106/QĐ-BCT 2020 công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4

            • 10/04/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực