Quyết định 1106/QĐ-BNN-ĐMDN

Quyết định 1106/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2013 điều chỉnh Quyết định 2040/QĐ-BNN-ĐMDN phê duyệt phương án tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1106/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2013 điều chỉnh Quyết định 2040/QĐ-BNN-ĐMDN phê


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1106/QĐ-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 2040/QĐ-BNN-ĐMDN NGÀY 27/8/2012 CỦA BỘ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY CHÈ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Trên cơ sở Quyết định số 2040/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v Phê duyệt Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam;

Xét đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Chè Việt Nam tại công văn số 69/CVN-TTr ngày 21/02/2013 và giải trình bổ sung tại công văn số 178/CVN-HĐTV ngày 03/5/2013 về việc xin điều chỉnh tiến độ thoái vốn đầu tư ngoài ngành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thời gian thực hiện thoái vốn nhà nước "Dự án xây dựng công trình 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa" tại điểm 2.2, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 2040/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 27/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT v/v Phê duyệt Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Chè Việt Nam, như sau: Tổng công ty hoàn thành việc thoái vốn nhà nước "Dự án xây dựng công trình 225 Nam Kỳ Khởi Nghĩa" trong năm 2013 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Chè Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Kiểm soát viên (để giám sát);
- Lưu: VT, ĐMDN (12b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1106/QĐ-BNN-ĐMDN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1106/QĐ-BNN-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2013
Ngày hiệu lực16/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1106/QĐ-BNN-ĐMDN

Lược đồ Quyết định 1106/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2013 điều chỉnh Quyết định 2040/QĐ-BNN-ĐMDN phê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1106/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2013 điều chỉnh Quyết định 2040/QĐ-BNN-ĐMDN phê
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1106/QĐ-BNN-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành16/05/2013
        Ngày hiệu lực16/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1106/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2013 điều chỉnh Quyết định 2040/QĐ-BNN-ĐMDN phê

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1106/QĐ-BNN-ĐMDN năm 2013 điều chỉnh Quyết định 2040/QĐ-BNN-ĐMDN phê

            • 16/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực