Quyết định 1106/QĐ-BTNMT

Quyết định 1106/QĐ-BTNMT năm 2006 về việc khen thưởng đột xuất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1106/QĐ-BTNMT khen thưởng đột xuất cho Sở TNMT thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu trực tuyến nhân dân DN 18/8/2006


BỘ TÀI NGUYÊN
VÀ MÔI TRƯỜNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1106/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ dung một số điều của Luật Thi đua - Khe thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005
Căn cứ Nghị định số 91/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp ngày 18 tháng 8 năm 2006.

Điều 2. Tiền thưởng kèm theo tựhc hiện theo quy định hiện hành và được chi từ Quỹ Thi đua khen thưởng của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh chịu trác nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT, Vụ TĐ-KT, T5

BỘ TRƯỞNG
 


 
Mai Ái Trực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1106/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1106/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/08/2006
Ngày hiệu lực23/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1106/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 1106/QĐ-BTNMT khen thưởng đột xuất cho Sở TNMT thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu trực tuyến nhân dân DN 18/8/2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1106/QĐ-BTNMT khen thưởng đột xuất cho Sở TNMT thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu trực tuyến nhân dân DN 18/8/2006
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1106/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýMai Ái Trực
        Ngày ban hành23/08/2006
        Ngày hiệu lực23/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1106/QĐ-BTNMT khen thưởng đột xuất cho Sở TNMT thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu trực tuyến nhân dân DN 18/8/2006

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1106/QĐ-BTNMT khen thưởng đột xuất cho Sở TNMT thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giao lưu trực tuyến nhân dân DN 18/8/2006

            • 23/08/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực